Vpis v imenik vodij del

V zadnjem obdobju se ponovno pojavlja večje število vprašanj glede vodij del in obveznega vpisa v imenik vodij del (Gradbeni zakon). Torej, v imenik vpisanega vodjo del potrebujejo vsa podjetja, ki izvajajo dejavnost v gradbeništvu, razen izvajalci enostavnejših zaključnih gradbenih del (slikopleskarstvo, talne in stenske obloge, štukature, podi, …). Torej vpišejo se skorajda vsi, tudi fasaderji, krovci, tesarji, železokrivci, inštalaterji, … skratka vsi, ki imajo pridobljeno obrtno dovoljenje za gradbeno področje.

Skrajni rok za vpis je 31.5.2020 (takrat poteče prehodno obdobje, ki pa velja samo za podjetja, ki so poslovala že pred 1.6.2018), vendar večina investitorjev pričakuje, da je vodja del vpisan v imenik že sedaj, saj zakon velja že od 1.6.2018. Do 31.5.2020 si izvajalec, ki je posloval že pred 1.6.2018, lahko za vodjo del še najame nekoga zunanjega po (podjemni) pogodbi, po tem datumu pa bo moral biti vodja del redno in polno zaposlen v samem podjetju. Podjetja ustanovljena po 1.6.2018 morajo izpolnjevati te zahteve v celoti takoj ob pričetku poslovanja.

Pomembno: v imenik vodij del pri OZS, se poleg mojstrov s področja gradenj, lahko vpišejo tudi nosilci obrtnih dejavnosti z gradbenega področja (torej vpis nosilec dejavnosti je brez preverjanja izobrazbenih pogojev, samo kot nosilec na OD), vendar naj bi takšen vpis veljal samo za izvajanje vzdrževalnih del, ali če so podizvajalci in zanje vodenje del prevzame glavni izvajalec. Za izvajanje novogradenj, tudi če gre samo
za posamezna dela na novogradnjah, pa je potreben vpis na podlagi mojstrskega, delovodskega ali strokovnega izpita.

Za vodenje del na celotnih objektih, pa je, glede na zahtevnost objektov, minimalni pogoj višja oz. visoka izobrazba gradbene smeri (strokovni izpit, vpis v imenik, …). Na podlagi mojstrskega izpita se vpišejo na OZS. Na podlagi delovodskega izpita se vpišejo na GZS. Na podlagi strokovnega izpita pa je vpis na IZS (Inženirska zbornica Slovenije), kjer zainteresirani tudi opravljajo strokovne izpite, če jih še nimajo. Strokovni izpit se lahko opravi na podlagi dokončanega izobraževanja za tehnika ali inženirja in na podlagi vsaj 3 let ustreznih delovnih izkušenj pri vodenju gradenj.

Pripravlja se tudi sprememba Gradbenega zakona, vendar je nemogoče predvideti kaj bo ta sprememba prinesla, lahko bodo tudi delne spremembe glede vpisa v imenike vodij del, zato je priporočljivo, da se zainteresirani vpišejo pred to spremembo, še posebej to velja za tiste, ki se nameravajo vpisati kot nosilci obrtnih dejavnosti. Upamo tudi, da se bo s to spremembo vsaj malo podaljšalo tudi prehodno obdobje glede
vpisa vodij del, pri izvajalcih registriranih pred 1.6.2018. Vsa morebitna predavanja na temo gradbenih predpisov, se bodo izvajala po sprejetju spremembe, v skladu z dogovorom na sekcijah.

Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbincev, Sekcije kleparjev krovcev, Sekcije instalaterjev-energetikov pri OZS

Scroll to top