Visoka gospodarska rast s pomanjkanjem kadra

Obrtniki in podjetniki so zadovoljni z visoko gospodarsko rastjo, a obenem opozarjajo, da v Sloveniji drastično primanjkuje usposobljenega kadra. Če ne bo kadra, ne bomo mogli zadostiti potrebam na trgu, še opozarjajo. Glavni razlog za gospodarsko rast v minulem letu je bil seveda izvoz. Na izvoz so posredno vezana tudi manjša podjetja in obrtniki, ki sicer niso izvozniki, so pa podizvajalci velikih izvoznih podjetij.

Malo gospodarstvo, ki v Sloveniji predstavlja kar 99 odstotkov celotnega gospodarstva, se ne strinja s stavkovnimi zahtevami javnega sektorja. Zvišanja plač v javnem sektorju ne bo plačalo gospodarstvo, so jasni obrtniki in podjetniki. Sviz je ponovno napovedal stavkovne aktivnosti. Malo gospodarstvo pa sporoča, da ne bo dovolilo, da se na račun dviga plač v javnem sektorju obremeni gospodarstvo. Po večletni gospodarski krizi si je slovensko gospodarstvo končno opomoglo, mnogi še vedno krpajo fi nančne luknje, potrebno pa je vlagati tudi v nove investicije, če želimo konkurirati na tujih trgih. Uresničitev zahtev javnega sektorja v višini ene milijarde evrov bi zagotovo imela negativne, celo katastrofalne, posledice za slovensko gospodarstvo. Čas je, da se tudi javni sektor vpraša, kam želimo pripeljati našo državo in kdo bo nosil posledice dviga plač.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ureja področje upravljanja javnega prevoza potnikov in uvaja sodelovalno gospodarstvo tudi na področje prevozov potnikov. Cilj predloga novele je urediti pravne podlage za ustanovitev upravljavca javnega potniškega prometa in omogočiti izvajanje prevozov potnikov tudi s pomočjo informacijskih platform. Glede delov novele Zakona o prevozih, ki urejajo področje taksi prevozov in novih oblik prevozov, ki jih bo omogočila uporaba informacijskih platform, je bil sprejet dogovor, da predstavniki zbornic in ministrstva še uskladijo stališča, saj gre za pomembni področji, ki lahko vplivata na izvajanje javnega potniškega prometa in taksi prevozov.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Začel se je drugi sklop jezikovnih tečajev, kjer se bodo udeleženci usposobili pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Člani ste deležni tudi nove ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno
specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno.

Ponujamo celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.
si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Tudi vašega obiska na zbornici bomo vedno veseli.

mag. Peter Grabner, sekretar OOZ Ljubljana Vič

Scroll to top