Tečaj varstva pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, mora vsak delodajalec za varno delo usposobiti vse svoje delavce. Kdaj: ob novi zaposlitvi, ob menjavi delovnega mesta in obdobno v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Za delovna mesta kjer obstaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše je rok določen na največ 2 leti.

Termin1: torek, 8. oktober 2019 ob 15.00 uri
Termin2: torek, 12. november 2019 ob 15.00 uri

Cena (brez 22% DDV): 21.00 EVR, za člane Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič po sklepu Upravnega odbora brezplačno. Tečaj s preizkusom znanja traja 4 šolske ure.

 

Scroll to top