Novoletni podjetniški žur za člane zbornice

V četrtek, 15.12.2022 smo za člane organizirali NOVOLETNI PODJETNIŠKI ŽUR Z ALYO na katerem smo podelili priznanja Barjanec.

Priznanje Barjanec SENIOR je prejel: Matija Filipič, MATIC EMBALAŽA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. iz Ljubljane

Priznanje Barjanec SENIOR prejme bivši član Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, katerega obratovalnica oz. podjetje je bilo v tekočem ali preteklem letu aktivni član zbornice. Vsak član lahko pridobi tako priznanje samo enkrat. Za podelitev priznanja Barjanec SENIOR se upoštevajo merila, kot so urejenost obratovalnice, dolgoletni staž (od 10 let dalje) in uspešno izveden prenos podjetja na naslednike.

Priznanje Barjanec PREVZEMNIK je prejel: Luka Pleško, PLEŠKO CARS Podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o. iz Brezovice

Priznanje Barjanec PREVZEMNIK se podeli mlademu članu Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, ki je v tekočem letu dopolnil največ 35 let starosti in katerega obratovalnica oz. podjetje je v tekočem letu aktivni član zbornice. Vsak član lahko pridobi tako priznanje samo enkrat. Za podelitev priznanja Barjanec se upoštevajo merila, kot so urejenost obratovalnice,      dolgoletni staž prevzetega podjetja (od 10 let dalje), prevzemnik je v letu prejema priznanja zastopnik ali prokurist prevzetega podjetja s stažem vsaj 3 leta, uspešno izveden prenos podjetja na naslednike.

Priznanje Barjanec je prejel: Primož Petrič, MAPRI PROASFALT, gradbeništvo in vzdrževanje, d.o.o. iz Ljubljane

Priznanje Barjanec lahko prejme samostojni podjetnik ali zakoniti zastopnik podjetja, če je ali je bil v tekočem ali preteklem letu aktivni član ali zakoniti zastopnik pravne osebe, ki je članica zbornice. Vsak član lahko pridobi tako priznanje samo enkrat. Za podelitev priznanja Barjanec se upoštevajo merila, kot so urejenost obratovalnice, ugled obrtnika, dolgoletni staž – od 10 let naprej, in aktivno delovanje v širši skupnosti.

Prireditev je vodila Manca Dlinar. Za umetniške vložke na prireditvi so poskrbeli mladi glasbeniki Pihalnega kvarteta Godbe Dobrova – Polhov Gradec. Pop pevka Alya je nadaljevala zabavo pozno v noč.

Scroll to top