Ustanovitev s.p. je enostaven postopek, ki ga opravimo prek sistema VEM. Koraki za ustanovitev polnega in popoldanskega s.p. so zelo podobni, obstaja pa razlika,  kar se tiče plačevanja davkov in prispevkov in zavarovanja. Za odpiranje potrebujete:

  1.  osebni dokument,

  2. davčno številko,

  3. overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik hiše ali stanovanja. Soglasje lastnika objekta mora lastnik osebno overiti na VEM točki ali na Upravni enoti ali pri notarju.

Priporočljivo je, da ste tudi seznanjeni katere dejavnosti boste registrirali iz šifranta SKD 2008.

Ker  odpirate prvič s.p. ste oproščeni plačila prispevkov za PIZ v višini 50% prispevkov delodajalca v prvem letu poslovanja in 30 % prispevkov delodajalca v drugem letu poslovanja. Za registracijo Pokličite VEM točko OOZ Ljubljana Vič  200-52-50 in se naročite za registracijo s.p..

Scroll to top