RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE GRADBENIH PROJEKTOV

TERMIN:  3. novembra 2021, od 9:00 do 13:00
Gradbena dejavnost je specifično področje z vidika računovodskega spremljanja prihodkov, stroškov, zalog, inventurnih popisov in določanja stopnje dokončanosti gradbenih projektov.

Posebnost gradbene dejavnosti je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje (tudi nad enim letom) posledično se računovodsko-obračunsko obdobje razlikuje od pogodbenega računovodsko-davčnega obdobja. Pri obračunu gradbenih projektov je pomembno razporejanje in evidentiranje prihodkov ter stroškov, odhodkov po obdobjih, v katerih nastajajo.

Pri ugotavljanju poslovnega izida je potrebno izpolniti pogoje razporejanja stroškov po posameznih gradbenih projektih oz. stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih glede na stopnjo dokončanosti. V gradbeni dejavnosti so pomembne tudi vrste garancij (storitvenih in plačilnih) in odvisno je kdo jih zahteva.

Vsebina:

Evidentiranje prihodkov od prodaje

 • Knjiženje izdanih računov za gradbene situacije
 • Knjiženje dobropisov
 • Knjiženje predujmov
 • Knjiženje situacij podizvajalcev
 • Časovno razmejevanje prihodkov po SRS 15

Evidentiranje in vodenje zalog

 • Evidentiranje materiala
 • Evidentiranje polproizvodov, dokončanih projektov
 • Evidentiranje inventurnih primanjkljajev

Stroškovno spremljanje projekta

 • Stroškovna mesta in stroškovni nosilci
 • Knjiženje prejetih računov od podizvajalcev
 • Časovno razmejevanje stroškov
 • Določanje stopnje dokončanosti gradbenih projektov

Kalkulacija cene gradbene storitve

 • Lastna cena glede na naravne vrste stroškov
 • Kalkulacija prodajne cene
 • Obračun DDV po ZDDV-1
 • Obračun DDV po 76a. členu ZDDV-1

Vodenje osnovnih sredstev v gradbeni organizaciji

 • Nabava osnovnih sredstev
 • Izdelava osnovnega sredstva v lastni režiji – davčni in računovodski vidik

Obdavčitev gradbenih del

 • Davek na dodano vrednost
 • Davek od dohodka pravnih oseb

Knjigovodsko spremljanje garancij

 • Vrste prejetih in izdanih storitvenih garancij
 • Vrste prejetih in izdanih plačilnih garancij
 • Evidentiranje stroškov garancij

Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija

Seminar je namenjen:

 1. Zaposleni v računovodstvu in knjigovodstvu
 2. Zaposleni v računovodskih servisih
 3. Direktorji podjetij
 4. Samostojnim podjetnikom,
 5. Vsi, ki jih ta tematika zanima

 

Predavateljica:

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

Cena seminarja znaša 120 EUR (brez DDV), za naše člane OOZ Ljubljana Vič 60 EUR (brez DDV).

Prijava

Dodatne informacije:
OOZ Ljubljana Vič
tel: 01 200 52 50
gsm: 051 698 000
info@ooz-ljvic.si

 

Scroll to top