Točka SPOT (eVEM)

Pred leti smo se vključili v sistem izvajanja storitev SPOT- Slovenskih podjetniških točk, ki so namenjene poslovnim subjektom v RS kot celovita podpora podjetnikom pri pridobivanju informacij, svetovanju in odpiranju družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov. Samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba se lahko vpiše v Poslovni register Slovenije ali vpiše spremembe podatkov ali prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika tudi na naši zbornici.

Storitve, ki jih opravljamo v okviru Točke SPOT za bodoče samostojne podjetnike in že registrirane samostojne podjetnike:

 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)
 • Prijava za vpis samostojnega podjetnika
 • Sprememba samostojnega podjetnika
 • Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS
 • Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika
 • Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Odjava oseb iz obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-2)
 • Prijava in odjava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M-12)
 • Pooblastila za procesna dejanja
 • Prijava sprememb podatkov v zavarovanju (obrazec M-3)

in družbe z omejeno odgovornostjo so sledeče:

 • Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o.
 • Predlog za vpis enostavne spremembe
 • Oddaja davčnih podatkov
 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)
 • Pooblastila za procesna dejanja
 • Odjava oseb iz obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-2)
 • Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Prijava in odjava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M-12)
 • Prijava sprememb podatkov v zavarovanju (obrazec M-3)

OBVEZNO PREDHODNO NAROČANJE

Scroll to top