INDIVIDUALNA BREZPLAČNA SVETOVANJA NA NAŠI ZBORNICI

Na OOZ Ljubljana Vič smo za naše člane uvedli individualno brezplačno svetovanje. K sodelovanju smo povabili strokovnjake s tistih področij, ki člane najbolj zanimajo. Svetovanje bo organizirano v popoldanskem času izključno za zainteresirane, ki se bodo za svetovanje prej prijavili.

1. DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

Vse, kar vas zanima v zvezi s pokojninsko in delovnopravno zakonodajo, gospodarskim pravom ter obligacijskimi razmerji. Svetoval bo Dušan Bavec, specialistični svetovalec OZS. Svetovanje bo potekalo ob zadostnem številu prijav, vsak četrtek, od 15.30 ure dalje. Za termin pokličite na 01/200 52 50.

2. DAVČNA ZAKONODAJA IN VODENJE POSLOVNIH KNJIG

Vodenje poslovnih knjig, davek iz dejavnosti, davek na dodano vrednost. Svetoval bo Sandi Mrvar, specialistični svetovalec OZS. Svetovanja organiziramo ob zadostnem številu prijav, vsak četrtek, od 15.20 ure dalje. Za termin pokličite na 01/200 52 50.

3. GOSPODARSKO PRAVO

Vse, kar vas zanima v zvezi z gospodarskim pravom ter obligacijskimi razmerji. Svetovala bo odvetnica Lidija Turk. Svetovanja organiziramo ob zadostnem številu prijav, po predhodnem dogovoru. Za termin pokličite na 01/200 52 50.

4. DAVČNO SVETOVANJE

Vse, kar vas zanima na področju obdavčitve samostojnih podjetnikov, delavcev, izplačila po pogodbah. Vse v zvezi s prenosom dejavnosti na drugega samostojnega podjetnika ali družbo in vse v primeru inšpekcijskega pregleda. Svetoval bo Sandi Mrvar, Mrvar, davčno in pravno svetovanje d.o.o. Svetovanja organiziramo ob zadostnem številu prijav, vsako sredo, ob 07.30 ali popoldan, od 16.00 dalje. Za termin pokličite na 01/200 52 50.

5. SVETOVANJE V STEČAJNEM POSTOPKU IN POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE (INSOLVENTNI POSTOPKI)

Svetovanje pri prijavi terjatev, ki jih imate do dolžnika, nad katerim se je začel postopek stečaja ali prisilne poravnave. Svetovanje pri pripravi predloga za začetek stečajnega postopka oziroma postopka prisilne poravnave v primeru, ko ste trajneje nelikvidni ali dolgoročno plačilno nesposobni. Svetoval bo Sandi Mrvar, Mrvar, davčno in pravno svetovanje d.o.o. Za termin pokličite na 01/200 52 50.

Vsak udeleženec (član OOZ Lj. Vič, ki redno plačuje dodatno članarino) ima na voljo 20 minut brezplačnega svetovanja. Vse, ki potrebujejo bolj poglobljeno obravnavo prosimo, da se prijavijo na seminarje o želeni oziroma potrebni tematiki. Prosimo vas, da se na svotovanje predhodno prijavite po telefonu 01 200 52 50, da boste dobili natančno uro svetovanja!

Scroll to top