Splošni seminarji

  • ZAKLJUČNI RAČUNI IN ODDPO ZA GOSPODARSKE DRUŽBE ZA 2020 (Ida Kavčič), 9. februar 2021
  • MOJ USPEH - MOJA ODGOVORNOST (Suzana Poznič Čižmek, Maja Vtič), pomlad 2021
  • ZAKAJ JE LINKEDIN (MORDA) ŠT. 1 ZA VAŠ POSLOVNI USPEH? (mag. Brigita Lazar Lunder), pomlad 2021
  • PRIPRAVA DOLGOROČNIH SREDSTEV NA REDNI LETNI POPIS TER NJIHOVO RAČUNOVODSKO IN DAVČNO EVIDENTIRANJE (doc. dr. Lidija Robnik), pomlad 2021
  • PREOBREMENJENOST, STRES IN IZGORELOST LAHKO OBVLADUJEMO?! (mag. Peter Černe), pomlad 2021
  • REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ IN OBVLADOVANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV NA DELOVNEM MESTU (Suzana Poznič Čižmek, Maja Vtič), pomlad 2021

Brezplačni seminarji in posveti

Brezplačna individalna svetovanja za člane (delovnopravna ter pokojninska zakonodaja, davčna zakonodaja in vodenje poslovnih knjig, gospodarsko pravo, davčno svetovanje, svetovanje v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave (insolventni postopki)).

Ostali brezplačni seminarji in svetovanja za člane (na primer: Brezplačni računovodski posvet, Brezplačno svetovanje na OOZ
Ljubljana Vič), vse kar je brezplačno za člane NA NAŠI ZBORNICI.

Na OOZ Ljubljana Vič smo za naše člane uvedli individualna brezplačna svetovanja. K sodelovanju smo povabili strokovnjake s tistih področij, ki člane najbolj zanimajo. Svetovanja bodo organizirana v popoldanskem času izključno za zainteresirane, ki se bodo na svetovanje predhodno najavili.

1. DELOVNOPRAVNA TER POKOJNINSKA ZAKONODAJA. Vse kar vas zanima v zvezi s pokojninsko zakonodajo, delovnopravno zakonodajo, gospodarskim pravom ter obligacijskimi razmerji. Svetovanja organiziramo ob zadostnem številu prijav vsak četrtek od 15.30 ure dalje. Svetoval bo Dušan Bavec, specialistični svetovalec OZS.

2. GOSPODARSKO PRAVO. Vse kar vas zanima v zvezi z gospodarskim pravom ter obligacijskimi razmerji. Svetovanja organiziramo ob zadostnem številu prijav po predhodnem dogovoru. Svetovala bo odvetnica Lidija Turk.

3. DAVČNO SVETOVANJE. Vse kar vas zanima na področju obdavčitve samostojnih podjetnikov, delavcev, izplačila po pogodbah. Vse v zvezi s prenosom dejavnosti na drugega samostojnega podjetnika ali družbo in vse v primeru inšpekcijskega pregleda. Svetovanja organiziramo ob zadostnem številu prijav vsako sredo ob 7.30 ali popoldan od 16.00 ure dalje. Svetoval bo Sandi Mrvar, Mrvar, davčno in pravno svetovanje d.o.o.

4. Svetovanje v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave (insolventni postopki). Svetovanje pri prijavi terjatev, ki jih imate do dolžnika nad katerim se je začel postopek stečaja ali prisilne poravnave. Svetovanje pri pripravi predloga za začetek stečajnega postopka oziroma postopka prisilne poravnave v primeru, ko ste trajneje nelikvidni ali dolgoročno plačilno nesposobni. Svetoval bo Sandi Mrvar, Mrvar, davčno in pravno svetovanje d.o.o.

Svetovanje v osebnih in poslovnih stiskah
5. Članom, ki ste se znašli v težkih življenjskih situacijah zaradi osebnih (kriza v zakonu, izgube, težave pri vzgoji, nenadni zdravstveni problemi, ...) ali poslovnih (slabo poslovanje, konfl ikti v podjetju ali s poslovnimi partnerji, slaba komunikacija, ...) okoliščin, nudimo brezplačno svetovanje in pogovor. Svetuje psihoterapevt in mediator Martin Lisec. Za termin pokličite na 01/200-52-50.

Vsak udeleženec (član OOZ Lj - Vič, ki redno plačuje dodatno članarino) bo imel na voljo 20 minut brezplačnega svetovanja. Vsem, ki rabijo daljšo obrazložitev, pa sporočamo, da bomo organizirali seminarje o želeni oziroma potrebni tematiki. V primeru premajhnega števila prijav prijavljene kandidate prerazporedimo v prvi naslednji termin!

V primeru, da se udeleženec na dogovorjeni dan, kljub poprejšnjemu dogovoru, ne udeleži svetovanja, mu zaračunamo stroške svetovalca!

Da bi se izognili dolgim čakalnim vrstam vas prosimo, da svoj obisk obvezno predhodno najavite na telefonsko številko 01/200-52-50, kjer boste dobili natančno uro srečanja!

Scroll to top