Skupaj s člani je OOZ Ljubljana Vič organizirala promocijo obrtnih poklicev

Konec lanskega leta smo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič sodelovali v projektu promocije poklicev na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju Obrtna pot. Obrtna pot, ki jo organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s pomočjo območnih obrtno-podjetniških zbornic, predstavlja inovativen pristop k sistemski promociji poklicev na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju.

Z Obrtno potjo v posameznih regijah želimo zagotovili možnost, da si učenci osnovnih šol v spremstvu predstavnikov šol ogledajo obrtne poklice, ki jih zanimajo, in to v realnem delovnem okolju.

Obrtno-podjetniški zbornični sistem si že dalj časa prizadeva, da bi čim več otrok privabil v izobraževalne programe na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju, saj se mladim prav tukaj odpirajo velike možnosti za zaposlitev. Obrtna pot je inovativen pristop k promociji obrtnih poklicev.

Z Obrtno potjo v posameznih slovenskih regijah želimo učencem osnovnih šol čim bolj približati posamezen obrtni poklic. Naše izkušnje so pokazale, da je realno delovno okolje tisto, ki otroke spodbuja k večjemu zanimanju za srednje poklicno in strokovno izobraževanje. Velik odziv obrtnikov in podjetnikov kaže, da se v obrti in malem gospodarstvu odpirajo velike možnosti za zaposlitev.

V novembru in decembru lani smo tako organizirali 10 obiskov obrtnih delavnic, ki se jih je udeležilo 75 učencev višjih razredov osnovnih šol. Obratovalnice smo obiskali v skupinah od 5 do 10 otrok, ki jih je že v naprej zanimal poklic, ki smo ga predstavili. Obisk v obratovalnici je trajal okoli ene ure in je vključeval ogled proizvodnje ali opravljanja storitev s praktičnimi primeri.

Tokrat smo obiskali:
• AH ŠPAN d.o.o. - AVTOSERVISER
• AVTO HIŠA VIČ d.o.o. - AVTOSERVISER
• AVTOCENTER ŽGAJNAR d.o.o. - AVTOSERVISER
• AVTOHIŠA KLEMENČIČ d.o.o. - AVTOSERVISER
• GALERIJA GRAD d.o.o. - SLAŠČIČAR
• KOZMETIKA ALESSA URŠA HORVAT s.p. - KOZMETIK
• MIZARSTVO JANEZ ROTAR S.P. - MIZAR
• POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. - MIZAR
• ROK KANC s.p. - GOSTINEC: natakar kuhar, hotelir
• TEMA d.o.o. - MIZAR

 

mag. Peter Grabner, sekretar OOZ Ljubljana Vič

Scroll to top