Razlike med s.p. in d.o.o.

ZadevaOsebna odgovornostOsnovni kapitalUstanovitevObdavčitev dobičkaVodenje poslovnih knjig
S.P.DA (odgovarjate z osebnim premoženjem)Ni potrebenBrezplačno na VEM točki16 %, 27 %, 34 %, 39 % , 47 % (dohodninska lestvica)Norminirani odhodki (80%) Enostavno knjigovodstvo Dvostavno knjigovodstvo/td>
D.O.O.NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)7.500 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na VEM točki izključno v denarju.Brezplačno na VEM točkiDavek od dohodkov pravnih oseb – 19 %Norminirani odhodki (80%) Dvostavno knjigovodstvo
Scroll to top