Pravilnik o poklicnih boleznih bi lahko ogrozil obstoj številnih podjetij

Obrtniki in podjetniki opozarjajo na posledice, ki jih lahko prinese Pravilnik o poklicnih boleznih, ki ga želi sprejeti ministrstvo za zdravje in bi lahko ogrozil obstoj številnih podjetij. Nov pravilnik namreč zajema tudi tiste bolezni, ki lahko nastanejo izven delovnega okolja. Delodajalci so prepričani, da jih želi država s tem pravilnikom še dodatno obremeniti in so ogorčeni, da želi sprejeti pravilnik še preden so v zdravstveni zakonodaji ustrezne varovalke, ki bi preprečile potencialne zlorabe, ki bi lahko nastale zaradi pravilnika.

Branko Meh, predsednik OZS je poudaril, da pravilnik, ki ga želi sprejeti ministrstvo za zdravje, za obrtnike in podjetnike ni sprejemljiv, saj zajema vse bolezni, ki jih lahko zaposleni dobijo tudi zunaj delovnega okolja. »Samo za primer naj povem, da so na seznamu iz pravilnika tudi bolezni kot posledica elektromagnetna sevanja, bolezni gibal, različna mišična obolenja, za katera pa vsi vemo, da ne nastanejo le kot posledica nekega delovnega okolja. Zato je nepošteno, da želi ministrstvo pravilnik, ki je po vsej verjetnosti tudi ustavno sporen, saj vsebuje tudi nekaj določil, ki sodijo v zakon in ne v podzakonski akt, spraviti v življenje skozi zadnja vrata,« je bil oster Meh.

Med najbolj perečimi problemi obrtnikov in podjetnikov so še vedno t.i. regresni zahtevki ZZZS, ki jih mora plačati delodajalec v primeru nesreče pri delu. Za upokojene obrtnike pa je sporno tudi to, da niso upravičeni do prejemanja polne pokojnine, če želijo nadaljevati svojo dejavnost po upokojitvi. Poleg tega ZZZS na leto pobere približno 80 milijonov evrov iz naslova prispevkov za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V obrtno-zborničnem sistemu so prepričani, da bi se morali regresni zahtevki kriti iz naslova prispevka za poškodbe pri delu, ki se mesečno plačuje v višini 0,53% od plače oz. zavarovalne osnove.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Začel se je drugi sklop jezikovnih tečajev, kjer se bodo udeleženci usposobili pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Člani boste predvidoma od marca dalje deležni tudi nove ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno.

Ponujamo celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Oglasite se na zbornici, kjer bomo vašega obiska vedno veseli.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top