ODPIRANJE POPLDANSKI S.P.

Ena izmed najbolj pogostih oblik opravljanja dejavnosti fizičnih oseb je popoldanski s.p. Tovrstno obliko opravljanja dejavnosti lahko uporabi oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas, torej za 40 ur na teden. Uporablja se za legalno opravljanje dejavnosti, ki jo posameznik opravlja v svojem prostem, popoldanskem času. Veliko podjetij se v uspešne zgodbe razvije ravno iz popoldanskega s.p. Odlikujejo ga nizki stroški prispevkov, enostavno odpiranje in zapiranje ter malo birokracije.

Za odpiranje popoldanskega s.p. potrebujete:

  1. osebni dokument,

  2. overjeno izjavo lastnika objekta kjer bo sedež, če niste sami lastnik,

ter dobro je če veste katere dejavnosti iz šifranta SKD 2008 želite registrirati na svojem podjetju.

Vsi, ki svojo dejavnost opravljate prek popoldanskega s.p., imate do 20. v mesecu čas, da davčnemu uradu plačate mesečni prispevek za PIZ (Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in ZZ (Prispevek za zdravstveno zavarovanje) za pretekli mesec. Za leto 2017 je skupni prispevek  64,87 evra.

Scroll to top