Podjetniški zajtrki v septembru 2019

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v septembru je bil gost podjetniškega zajtrka Nejc Apšner, ustanovitelj in direktor Nekster™ na temo Financiranje podjetij s pomočjo množičnega investiranja. Gost je predstavil učinkovito upravljanje lastnih financ in plemenitenje težko prigaranih sredstev ter možnosti odkupa terjatev za podjetja.sebe.

Drugi petek v septembru je bila gostja podjetniškega zajtrka Lilijana Mandelj, univ. dipl. ekon., direktorica, HRM rešitve d.o.o. na temo Najpogostejše napake, ki jih delajo podjetniki pri kadrovskih zadevah. Gostja je predstavila vodenje kadrovskih zadev v podjetjih in probleme. Nepoznavanje področja in zakonodaje, neizkušenost pri kadrovanju in delovnopravnih zadevah, nejasno določena »pravila« pri manjših podjetnikih velikokrat vodijo do kršitev tako s strani delodajalca kot dopuščanje kršitev s strani delavcev. S tem pa tudi do nezadovoljstva obeh strani, odhodov zaposlenih in lahko tudi do prijav inšpekciji ter do zamudnih in dragih tožb delavcev.

Tretji petek v septembru sta bila gosta podjetniškega zajtrka Janez Damjan, direktor in Urška Marentič, namestnica direktorja, Središče za povezovanje izobraževanja in trga dela na temo Predstavitev Centra RS za poklicno izobraževanje ter povezovanje izobraževanja in trga dela. Gosta sta predstavila delovanje Centra RS za poklicno izobraževanje. Poseben poudarek srečanja je bil namenjen povezovanju izobraževanja in
trga dela, kjer so udeleženci podali tudi predloge za izboljšanje vsebine in načina poklicnega izobraževanja.

Četrti petek v septembru je bil gost podjetniškega zajtrka Marko Bucić, univ. dipl. ekon., strokovnjak za prodajo in poslovni trener pri podjetju Pro-nasvet, avtor poslovnega vloga Sales Police na temo Kako skleniti krog prodajnega uspeha. Udeleženci so spoznali tri zelo pomembne dejavnike prodajnega uspeha kot so: Obvladovanje veščin prodajnega nastopanja in komunikacije. Uporaba odličnih, sodobnih prodajnih tehnik. Spretnost pri organizaciji in izvajanju aktivnosti, v določenih primerih tudi znate reči NE stranki.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top