Podjetniški zajtrki v septembru

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v mesecu septembru smo gostili mag. Matija Kralja, sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor na temo Predstavitev inštrumentov za izvajanje zemljiške politike za učinkovito gospodarjenje s prostorom. Gost je predstavil nov zakon o urejanju okolja ter pristojnosti občin, ki se kažejo v občinskih prostorskih načrtih in različne razvojne stopnje urejanja zemljišč.

Drugi petek v septembru smo gostili Žigo Novaka, prokurista podjetja 3D DESIGN MEDIA, Grafi čno oblikovanje na temo Predstavitev obogatene resničnosti, kako stopiti v korak s prihodnostjo in digitalnim razvojem. Gost je s pomočjo aplikacije za mobilne telefone izvedel praktični prikaz vstavljanja računalniške grafi ke v realno sliko okolice. Rešitve so uporabne na različnih področjih od marketinga do prikaza digitalne grafi ke, makete v realnem prostoru in času.

podjetniški zajtrk v septembruTretji petek v septembru je bil gost podjetniškega zajtrka Peter Zalar, Vodja projektov, ADVANT d.o.o. na temo Zasnova brezžičnega omrežja je še kako pomembna ali Zakaj moj WiFi ne dela? Gost je prikazal najpogostejše napake v postavitvi brezžičnih usmerjevalnikov in njihovih nastavitev v praksi.

Četrti petek v septembru je bil gost podjetniškega zajtrka doc. dr. Aleksij Mužina, profesor na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana na temo Platforma pravnega poznavanja javnega naročanja. Gost je predstavil portal za preverjanje stopnje poznavanja temeljnih zakonitosti postopkov in vsebine dokumentov ter postopek javnega naročanja.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top