Podjetniški zajtrki v novembru

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v mesecu novembru smo gostili Roberta Sušnika iz podjetja CONVEX d.o.o. Ljubljana na temo Sodobno e-računovodstvo in prednosti uporabe e-računov. Gost je predstavil številne prednosti sodobnega računovodstva in razbremenitve uporabnika. Predstavil je tudi prednosti in slabosti e-računov ter metode za učinkovito uporabo v praksi.

Drugi petek v novembru smo gostili mag. Lilijano Madjar, direktorico Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije na temo Predstavitev projektov Ljubljanske urbane regije za razvoj malega gospodarstva. Skupaj s sodelavcem sta predstavila aktualno garancijsko shemo in štipendijsko shemo. Največ zanimanja med udeleženci je bilo za štipendijsko shemo, ki jo naši obrtniki in podjetniki žal ne poznajo dovolj. Po štipendijski shemi lahko obrtnik in podjetnik dobi sofinanciranje 50% štipendije do maksimalno 250 eur mesečno.

Tretji petek v novembru je bila gostja podjetniškega zajtrka Jasmina Malnar Molek, svetovalka OZS in specialistka za delovno področje davčnih zadev na temo Vse o nepremičninah z vidika davka na dodano vrednost. Svetovalka je predstavila definicijo nepremičnine v davčnem smislu, različne stopnje davka glede na kategorijo nepremičnine in davke pri prometu nepremičnin.

Četrti petek v novembru je bil gost podjetniškega zajtrka Matej Bogataj demonstrator za Trininty in Tailors na temo Kako odreagirati, ko frizerja obišče inšpektor. Na srečanju je gost predstavil izkušnje ob inšpekcijskem pregledu in zagotavljanju vseh potrebnih aktivnosti in dokumentacije, ki jih inšpektorji zahtevajo v frizerskem salonu.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top