Podjetniški zajtrki v juniju 2019

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v juniju je bil gost podjetniškega zajtrka Branko Železnik, vodja za razvoj in prodajo pri Ljubljanski borzi na temo Predstavitev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in možnosti za podjetnike. Poleg
Ljubljanske borze so udeleženci spoznali FUNDERBEAM.COM fi nanciranje z “Lead investor” in podpornimi investitorji ter trg Progress za zagotavljanje kratkoročne fi nančne likvidnosti z izdajo kratkoročnih fi nančnih instrumentov.

Drugi petek v juniju je bil gost podjetniškega zajtrka dr. Vojko Toman, direktor Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino na temo Pomen in pridobitev pravic intelektualne lastnine. Udeleženci so spoznali delo Urada RS za intelektualno lastnino ter posamezne pravice intelektualne lastnine kot znamke, modeli, patenti ter avtorske in sorodne pravice.

Tretji petek v juniju je bil gost podjetniškega zajtrka Matija Jamnik, odvetnik na temo Kako se direktorji, podjetniki in poslovneži pravno varujejo, da lahko uresničijo svoje sanje. Udeleženci so spregovorili o nekaterih pravnih pasteh, ki prežijo na podjetnike, pa se jih večina niti ne zaveda. Od izbire pravne oblike podjetja, preko urejanja partnerskih odnosov, sklepanja pogodb, angažiranja delovne sile, pa do odnosov z inšpektorji, sodišči in drugimi birokrati.

Četrti petek v juniju je bil gost podjetniškega zajtrka Peter Herman, licencirani fi nančni svetovalec in specialist za investicije, Tim Valores d.o.o. na temo Osebne fi nance, da boste v življenju ustvarili več premoženja kot dolgov. Gost je podjetnikom na enostaven način predstavil delovanje osebnih in naložbenih fi nanc, pri tem pa so izvedeli zelo pomembno praktično strategijo, kako se na fi nančnih trgih v različih obdobjih, pravilno odločati.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top