Podjetniški zajtrki v juliju 2020

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v juliju je bila gostja podjetniškega zajtrka Zdenka Bedekovič, svetovalka, specialistka za plače, knjigovodstvo in poslovanje v tujinina OZS na temo Čezmejno opravljanje storitev v času koronakrize. Gostja je udeležencem podala informacije glede opravljanja čezmejnega dela in aktualne omejitve. Dotaknila se je tudi izjem, ki morajo imeti dokazilo oziroma podpisano izjavo ter utemeljiti razloge za prehajanje meje kot »tedenski delovni migrant« ter pogojev za prehajanje meje za osebe, ki izvajajo prevoz blaga v ali iz Republike Slovenije in tovorni promet v tranzitu.

Drugi petek v juliju je bila gostja Helena Petrnel Pečauer, direktorica, Impress komuniciranje in odnosi z javnostmi d.o.o. na temo Odnosi z javnostmi so nujna nadgradnja oglaševanja. V svoji predstavitvi je odgovorila na vprašanja kot so: kaj so odnosi z javnostmi, kako pomembno je utrjevanja dobrega imena podjetja v javnosti, kako vam komuniciranje z javnostmi lahko pomaga do uspeha na trgu, kako izbiramo kanale komuniciranja, kdaj se odločimo za organizacijo dogodka, kako ravnamo v primeru potrebe po kriznem komuniciranju in še več.

Tretji petek v juliju je bila gostja podjetniškega zajtrka mag. Marjetka Strle Vidali, direktorica iz Slovenskega inštitutaza standardizacijo na temo Uporaba standardov v modernidružbi pri racionaliziranju proizvodnje in storitev. Gostja je udeležencem podala informacije kako lahko informacije ostandardih v predpisih pomagajo pri dajanju proizvoda na trg in kje lahko poiščejo najnovejše podatke o vsebini standardov.

Četrti petek v juliju je bil gost podjetniškega zajtrka Tadej Štular, pravnik na temo Predstavitev zakonodaje in potekajavnega naročanja. Njegova predstavitev je obsegala pregled pravil javnega naročanja in novosti na področju pravnega varstva ponudnikov. Predstavil je primere iz prakse in aktualna vprašanja s katerimi se srečujejo udeleženci v postopkih javnega naročanja.

Peti petek v juliju je bil gost podjetniškega zajtrka Milan Simčič, Foto učilnica - Pot do boljših fotografi j na temo Nasvetiza izdelavo dobre fotografije. Gost je udeležencem predstavil svojo bogato fotografsko pot in izkušnje. Udeleženci so spoznali tudi, kako je potrebno predstaviti svoje izdelke ali storitve na spletu. S fotografijo in domislenim oblikovanjem namreč pokažemo tudi odnos do obiskovalcev spletne strani.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top