Podjetniški zajtrki v januarju

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v mesecu januarju smo gostili Andrej Medvešeka, komandirja policije Vič na temo Predstavitev dela Policije Vič in aktualno stanje varnosti na območju. Gost je podal poročilo o aktualnem stanju varnosti za leto 2017, ki kaže na upad števila kaznivih dejanj v primerjavi s prejšnjimi leti.

Podjetniški zajtrki v januarju

Drugi petek v januarju smo gostili mag. Ines Stupica, podjetniško svetovalko za gospodarske korporacije iz Slovenske gospodarske zveze iz Celovca na temo Nasveti pri iskanju novih poslov v Avstriji. Predstavila je možnosti za podjetnike iz Slovenije in možne oblike pomoči vsem, ki iščejo posle v Avstriji. Gostja pomaga pri navezavi stikov, raziskavi trga ter po potrebi še pri pogajanjih za sklenitev posla.

Tretji petek v januarju je bil gost podjetniškega zajtrka Janko Rozman, sekretar sekcij pri OZS na temo Kaj nam prinaša nova gradbena zakonodaja s predstavitvijo znaka odličnosti v gradbeništvu. Predstavil je nov zakon o graditvi objektov, uvedene tolerance pri gradnji, potrebo po pridobitvi uporabnega dovoljenja ter legalizacijo neskladnih in nelegalnih objektov. Predstavil je spremembe glede pogojev, kdo je lahko vodja gradbenih del, potrebna zavarovanja in druge zahteve pri gradnji objektov.

Četrti petek v januarju je bila gostja podjetniškega zajtrka Saša Einsiedler, komunikacijska trenerka in svetovalka, mediatorka, licencirani DreamBuilder coach, Certifi ed Trainer Jack Canfi eld Success Principles na temo Pozitivna samopodoba je ključ za uspeh podjetnika. Predstavila je pozitivne aktivnosti za izboljšanje samopodobe v javnosti. Opozorila je na slab vpliv negativnega prepričanja, ki se razraste kot plevel, ki ga je potrebno čim prej odstraniti za dosego pozitivne samopodobe in uspeha posameznika.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top