Podjetniški zajtrki v februarju

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v mesecu februarju smo gostili Alojza Kovšco, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije na temo Predstavitev dela Državnega sveta RS in možnosti sodelovanja za obrtnike in podjetnike. Cenjeni gost je na pregleden način predstavil delovanje Državnega sveta RS in njegovo vlogo pri sprejemanju zakonodaje. Poudaril je, da je Državni svet ena izmed možnosti vpliva obrtnikov in podjetnikov na sprejemanje obrtnikom prijaznejše zakonodaje in se zavzel za več pristojnosti tega državnega telesa.

Podjetniški zajtrki v februarju

Drugi petek v februarju smo gostili Tomislava Jurmana, direktorja Solido nedenarno trgovanje d.o.o. na temo Komplementarne valute - kako vam lahko koristijo. Gost je predstavil možnosti, da so komplementarne valute pomožno plačilno sredstvo, ki ima podobne lastnosti kot uraden denar. Predstavil je pomembno razliko, da s komplementarnimi valutami ne moremo plačevati davkov in drugih obveznosti do države, lahko pa plačujemo v krogu tistih, ki so komplementarne valute pripravljeni sprejeti kot plačilno sredstvo.

Tretji petek v februarju je bil gost podjetniškega zajtrka Martin Cvetko, direktor Prozvok kulturna produkcija d.o.o. na temo Kako organizirati dogodek, hišni sejem ali obletnico podjetja, ki bo povečal vaš ugled in prodajo. Predstavil je, kako lahko učinkovito organizirate dogodek, ki vam bo povečal ugled in prodajo, opozoril na pomen skrbnega načrtovanja dogodka, kvalitetne izvedbe, da bo dogodek ostal v dobrem spominu in povečal ugled podjetja in prodajo.

Četrti petek v februarju je bila gostja podjetniškega zajtrka Tjaša Kunst, vodja, Podpornik.si na temo Kako zagotoviti socialne in delovne spretnosti ter znanje za dvig osebne motivacije delavcev, graditev funkcionalnih spretnosti in uspešno vključevanje na trg dela. V okviru projekta za socialno aktivacijo in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, lahko podjetjem za nekaj mesecev omogočijo brezplačnega delavca z namenom, da le-ta v času dela pridobi nove delovne kompetence.

 

 

mag. Peter Grabner, sekretar OOZ Ljubljana Vič

Scroll to top