Podjetniški zajtrki v aprilu

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam ob prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v mesecu aprilu smo gostili Lilijano Mandelj s.p., INVITA NOVA, na temo Nujna kadrovska opravila za podjetja in podjetnike, ki zaposlujejo delavce. Udeleženci so se seznanili s področjem upravljanja kadrov in s ključnimi vsebinami ter urejenimi internimi akti s kadrovskega področja, na katere mora paziti podjetnik.

Drugi petek v aprilu smo gostili Markota Srabotnika, direktorja poslovnih rešitev v družbi Bisnode Južni trg na temo Uporaba BISNODE bonitetnih ocen in rešitev za podjetnike. Gost je poudaril, da je uspešnost podjetij vse bolj odvisna, kako hitro sprejemajo in uporabljajo nove informacijske tehnologije na področju podatkovnih baz (Big data) in poslovne analitike.

Tretji petek v aprilu je bila gostja podjetniškega zajtrka mag. Alenka Mubi Zalaznik, vodja projektov, LIMNOS, podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o. na temo Sonaravne rešitve okoljskih problemov z rastlinskimi čistilnimi napravami. Predstavila je naravne sisteme za čiščenje odpadnih voda, komunalnih in industrijskih, z rastlinskimi čistilnimi napravami in rešitev za mineralizacijo komunalnega mulja in izvedbo zelenih deponij.

mag. Peter Grabner, sekretar OOZ Ljubljana Vič

 

Scroll to top