Okrogla miza na temo Potrebe in možnosti razvoja obrtništva in podjetništva v občini Dobrova – Polhov Gradec

V torek, 23. 5. 2023 smo na OOZ Ljubljana Vič skupaj z Občino Dobrova – Polhov Gradec pripravili okroglo mizo na temo Potrebe in možnosti razvoja obrtništva in podjetništva v občini Dobrova – Polhov Gradec, ki je bila zelo dobro obiskana.

Gosta srečanja sta bila Tilen Petrič, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič in Jure Dolinar, župan Občine Dobrova – Polhov Gradec.

Predsednik OOZ Ljubljana Vič Tilen Petrič je zastavil vprašanje županu Juretu Dolinarju, da podjetniki še vedno nimajo dovolj primernih zemljišč v industrijskih obrtnih conah. Obrtniki in podjetniki velikokrat nimajo ustreznih možnosti širitve na območju občine. Da se ugotovi dejansko stanje je bil sprejet sklep, da se izdela vprašalnik za obrtnike in podjetnike kakšna kvadratura jih zanima in katero dejavnost bi opravljali ter lokacijo oziroma dodajo še kakšno vprašanje, ker nekateri si želijo razširitve dejavnosti tudi na svoji lokaciji.

V zadnjem obdobju zelo primanjkuje mladih za tehnične poklice. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič organizira oglede podjetij in obratovalnic za učence tretje triade. Z Zavodom za zaposlovanje smo dogovorjeni, da so pripravljeni svoje strokovnjake napotiti na osnovne šole, kjer bi odgovornim predstavili perspektivne poklice sodobnega časa. Želimo, da bi tudi osnovne šole pomagale pri pravih usmeritvah učencev v tehnične sektorje. Župan se strinja, da je sodelovanje zelo pomembno, da se perspektivne poklice predstavi v šolah.

Na osnovnih šolah bi morali več pozornosti nameniti krožkom, ki bi mlade spoznavali s tehničnimi poklici. Potrebne so tudi aktivnosti za prepoznavanje talentov med mladimi in pomoč pri lažji odločitvi za nadaljnje šolanje. Posebno pozornost bi bilo potrebno nameniti tudi vzporednemu osveščanju staršev, da bi otrokom pomagali pri usmerjanju za perspektivne poklice. Vsi prisotni so se strinjali, da je potrebno vzpodbuditi osnovne šole, da izvajajo krožke v sodelovanju obrtnik/podjetnik in šola, da bi vzpodbujali podjetništvo že v osnovnih šolah.

Navzoči so županu postavili tudi vprašanje glede polnilnic za električna vozila. Prejeli so odgovor župana, da načrtujejo postavitev takšne polnilnice na Dobrovi in v Polhovem Gradcu, v Podsmreki pa trenutno ni dovolj priključne moči v transformatorski postaji.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top