Obiskal nas je Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije

Na prvem podjetniškem zajtrku v februarju je obrtnike in podjetnike OOZ Ljubljana Vič obiskal Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije. Minister predstavil aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije. Minister je uvodoma predstavil aktivnosti za razbremenitev birokratskih ovir, v sklepni fazi priprave je tudi letni načrt spodbud za podjetja. Aktivnosti potekajo v smeri razbremenitve upravnih enot in prenos pristojnosti izdaje gradbenih dovoljenja na občine. Obrtniki in podjetniki si želimo več sodelovanja v postopkih odločanja na vseh družbenih ravneh.

S pomočjo vzpodbud želijo podjetjem pomagati pri dvigu produktivnosti. Tudi na ministrstvu se zavedajo, da imajo podjetniki v tujini pogosto boljše pogoje za širitev in gradnjo kot pri nas. Navzoči so ministra opozorili, da je potrebno razbremeniti delavce in podjetja. Podjetja bodo dobičke vlagala v razvoj opreme in dvig produktivnosti. Minister je opozoril, da si večina podjetnikov želi obrtne in industrijske cone ob avtocestah in bo potrebno ustrezno spremeniti prostorske akte.

Minister je opozoril tudi na iskanje rešitev za umiritev cen električne energije. Iščejo načine in ukrepe za umiritev inflacije, ki prizadeva vse državljane. Z Banko Slovenije iščejo rešitve za bolj ugodno obrestno politiko posojil za obrtnike in podjetnike. Kljub pobudam se niso odločili za dvig trošarin na sladke pijače, ker bi to negativno vplivalo na sektor gostinstva in turizma. Minister je opozoril na demografske trende in dolgoročno pomanjkanje delavcev, ki predstavlja pomembne izzive za Slovenijo v prihodnje.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top