Obiskal nas je Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo Republike Slovenije

Konec novembra 2021 je obrtnike in podjetnike OOZ Ljubljana Vič obiskal Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo Republike Slovenije. Srečanje je spadalo v sklop podjetniškega zajtrka. Minister je uvodoma predstavil podatke o uspešnosti investicijskega cikla, ki ga je država pospešila v odgovor na krizo zaradi COVID-19. Predstavil je potek prenove železniške proge od Ljubljane do Borovnice, napovedal skorajšnji začetek gradnje nove glavne postaje Emonika in še mnogo projektov.

Minister se je strinjal z mnenji obrtnikov in podjetnikov, ki od državne politike pričakujemo, da nam pomaga v smislu čim manj birokratskih in drugih obveznosti. Z njimi se soočamo tudi pri širitvi proizvodnje. Obrtniki in podjetniki si želimo več obrtnih con in manj birokracije in s tem povezanih stroškov pri gradnji naših obratovalnic.
Minister je predstavil ovire pri pridobivanju ustreznih soglasij in dovoljenj, ki zavirajo tudi velike državne projekte.

Obrtniki in podjetniki so izpostavili tudi problem podražitve materialov in energije, ki je presenetil številne izmed nas. Potrebne bodo nove investicije v proizvodnjo in distribucijo električne energije v bližnji prihodnosti.

Udeleženci so predlagali, da ministrstvo zagotovi revizijo nature 2000, ki je zastavljena preveč na široko in ovira razvoj Slovenije. Minister je udeležence seznanil tudi z novostmi pri plačilu cestnin. Za zaključek je obrtnikom in podjetnikov zagotovil odločnega zagovornika gospodarstva tudi v prihodnje.

 

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top