Novo vodstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič

Na podlagi statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič in sklepa o razpisu volitev poslancev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič je 10. maja letos novoizvoljena skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič na svoji 1. konstitutivni seji ponovno izvolila Jerneja Dolinarja za predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič.

Izvoljena podpredsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič sta Alenka Oven Barbič in Tilen Petrič. Novoizvoljeni predsednik JERNEJ DOLINAR je direktor podjetja Klima naprave Dolinar proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., in samostojni podjetnik z Griča v Ljubljani. Obrtnik in podjetnik vodi obratovalnico z dejavnostjo proizvodnje klimatskih naprav vse od leta 1991. Poleg uspešnega dela v domačem podjetju ima bogate izkušnje z delovanjem v zborničnem sistemu. Pet mandatov je bil poslanec skupščine in štiri mandate član upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič. Drugi mandat je predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, v preteklih mandatih je bil član kadrovskega odbora in en mandat član nadzornega odbora naše zbornice. Bil je član gradbenega
odbora za gradnjo nove poslovne stavbe naše zbornice. Vodil je sekcijo Inštalaterjev energetikov na naši zbornici.

Predsednik Jernej Dolinar ima bogate izkušnje tudi v delovanju na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer je bil v preteklem mandatu podpredsednik skupščine Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in član kolegija predsednika OZS. Že drugi mandat je predsednik komisije za mojstrske izpite za mojstra inštalaterja strojnih inštalacij pri OZS. Tri mandate je bil tudi predsednik sekcije Inštalaterjev energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in član skupščine OZS. Je član Kluba mojstrov. Predsednik Jernej Dolinar ima vizijo obdržati tradicionalni vodilni položaj viške zbornice tako v regiji kot v širšem slovenskem prostoru. Za zgled pri medsebojnem sodelovanju mu bodo poleg naših izkušenj še druge sorodne zbornice po Evropi.

V mesecu marcu in aprilu letos smo izvedli 16 volilnih zborov in izvolili 32 članov Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič. Skladno s statutom smo izvedli 6 volilnih zborov po volilnih okrajih in 10 volilnih zborov po posameznih sekcijah.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top