Nova obveznost za vse, ki dajejo v promet tudi manj kot kilogram embalaže letno

V lanskem letu je bila sprejeta novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je večini obrtnikov in podjetnikov prinesla nova administrativna bremena z vpisovanjem v evidenco ARSO vsako leto do konca marca za preteklo leto. Vpisovanje v evidenco je mogoče le s skrbnim vodenjem evidenc o količinah in vrsti embalaže.

Po novem morajo podjetja, ne glede na količino embalaže, lahko tudi za le 0,5 kilograma ter ne glede na to ali je embaliranje njihova redna dejavnost ali samo enkrat zaščitijo izdelek in ga dostavijo kupcu, voditi evidence, se vpisati v ARSO in v naslednjem letu poročati o embalaži. Ob tem obrtno-zbornični sistem opozarja, da navedene obveznosti prinašajo tudi nesorazmerne administrativne obremenitve za izdelek, ki ga kupi podjetje v državah Evropske unije ali drugih državah in ga uporabi pri svoji dejavnosti. Nove obveznosti zadevajo torej tudi vsa podjetja, ki se občasno pojavljajo v vlogi embalerja oziroma pridobitelja embaliranega blaga po defi niciji iz Uredbe, čeprav embaliranje ni njihova osnovna dejavnost.

Branko Meh, predsednik OZS, je na okrogli mizi v okviru strokovnega srečanja gradbincev januarja letos v Portorožu poudaril pomen poklicnega izobraževanja. »V obrti in podjetništvu se že vrsto let soočamo s hudim pomanjkanjem usposobljenega kadra. Ponovno smo uvedli vajeniški sistem, vendar smo nad rezultati razočarani. Premalo mladih se odloča za vajeništvo. Tudi straši bi morali podpirati svoje otroke, ki se želijo poklicno izobraziti.« Meh je še poudaril, da imajo tudi dijaki s poklicno izobrazbo možnost nadaljevati šolanje vse do doktorata. »Naloga države pa je, da se znižajo prispevki na plače. Tudi delavci si zaslužijo dostojne plače,« je še dejal Meh.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Poteka zimski sklop jezikovnih tečajev, kjer udeleženci pridobivajo nove spretnosti pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Člani boste od pomladi naprej deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno.

Ponujamo celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

Scroll to top