NE dodatnim obremenitvam gospodarstva

Obrtno-podjetniški zbornični sistem ne pristaja na predloge sprememb davčne zakonodaje, ki gospodarstvo dodatno obremenjujejo. Na Ministrstvo za fi nance je zbornica že naslovila svoje pripombe in vlado ponovno pozvala k razbremenitvi stroškov dela. »Predlagani ukrepi zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, vzpostavitev minimalne efektivne obdavčitve podjetij in podjetnikov ter višja obremenitev kapitala predstavljajo dodatno obremenitev gospodarstva. Posledično bi to pomenilo tudi upad novih investicij in tujih vlaganj,« opozarja predsednik OZS Branko Meh.

Po mnenju zbornice vlada s predlaganimi ukrepi dejansko le ustvarja vtis razbremenjevanja določenega segmenta. Razbremenitev stroškov dela na eni strani gre dejansko na račun dodatne obremenitve gospodarstva. Zbornica se načeloma strinja s spremembo dohodninske lestvice in linearnostjo dodatne splošne olajšave, pri čemer predlagamo znižanje stopnje v petem dohodninskem razredu iz 50% na 45%. Obrtniki in podjetniki se ne strinjamo z dodatno obremenitvijo gospodarstva v luči zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Minimalno efektivno obdavčitev podjetij podpiramo v višini 3%, ob pogoju hkratne poenostavitve koriščenja olajšav v raziskave in razvoj ter razširitvi olajšav za investiranje v tehnološko opremo in v proizvodne nepremičnine.

Poleg tega zbornica ne podpira dviga davčne stopnje. Vladi predlagamo nižjo obdavčitev dohodkov iz kapitala, saj menimo, da bo nižja davčna stopnja spodbudila davčne zavezance k oddaji davčnih napovedi in posledično pozitivno vplivala na prilive v davčno blagajno. Prav tako predlagamo, da se z dodatnimi ukrepi zajezi sivi trg oddajanja v najem. Zbornica vztraja pri dvigu neobdavčenega dela plače iz poslovne uspešnosti, najmanj v višini 150% povprečne plače v RS. Ministrstvu za fi nance predlagamo tudi davčno razbremenitev ukrepov v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Na zbornici že pripravljamo jesenski sklop jezikovnih tečajev, kjer udeleženci pridobivajo nove spretnosti pri uporabi tujega jezika. Vabimo vas, da si svoje mesto v jezikovni skupini zagotovite s čim prejšnjo prijavo. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Ne pozabite, da ima direktor ali podjetnik kar 50% članskega popusta pri izobraževanju na OOZ Ljubljana Vič.

Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na banki in pridobite kratkoročno posojilo po zelo ugodni obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice, ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Na zbornici nudimo tudi celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top