OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA VIČ

Obrt in malo gospodarstvo na območju sedanje Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič imata svoje korenine daleč v zgodovini naših prednikov. Na širšem območju sedanje zbornice in Ljubljanskega barja so sprejeli za svojega vzornika mostiščarja, ki je dolbel čoln drevak in živel zahtevno življenje na Barju ter je s svojim marljivim delom še vedno simbol uspešnega, delavnega in vztrajnega obrtnika in podjetnika.

Nenehne nevarnosti in izzivi so bili povod za to, da so obrtniki in podjetniki v zgodovini vedno težili k medsebojnemu povezovanju. Zahtevne razmere so pripomogle k povezovanju obrtnikov tudi leta 1976. V času, ki obrti in podjetnikom žal nikoli ni bil naklonjen, so spomladi 1976. leta ustanovili obrtno združenje. Zaradi tega ključnega in pogumnega dejanja lahko letos obrtniki in podjetniki praznujejo 35-letnico organiziranega delovanja. Oblika skupnega povezovanja se je skozi leta spreminjala, zbornica je spremenila tudi svoje ime ter postala sodobna in dobro organizirana obrtno-podjetniška zbornica, ki jo upravljajo njeni člani po svojih izvoljenih predstavnikih v organih zbornice. Najvišji organ zbornice je skupščina, ki jo vodi predsednik, ta pa je hkrati še predsednik zbornice in predsednik upravnega odbora. Vsi člani organov upravljanja so izvoljeni iz vrst članov zbornice, ki niso zaposleni na zbornici. Mandat članov 36-članske skupščine in 17-članskega upravnega odbora je štiri leta.

Območna obrtna zbornica Ljubljana Vič je samostojna strokovno-poslovna organizacija, ki deluje na območju občin Ljubljana (del), Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica in Velike Lašče. Je del enotnega obrtnozborničnega sistema v Republiki Sloveniji in je največja območna obrtno-podjetniška zbornica v državi.

Člani se v okviru obrtno-podjetniške zbornice združujejo v deset delujočih sekcij. Še posebej so aktivne sekcije avtoprevoznikov, avtoserviserjev, frizerjev in kozmetikov, elektrodejavnosti, gostincev, gradbincev, inštalaterjev energetikov, kovinarjev, lesarjev in plastičarjev. Sekcija je oblika mrežnega sodelovanja s člani in je kraj, namenjen srečevanju in povezovanju članov, ki opravljajo sorodno dejavnost.

Na Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič je organizirana točka Vse na enem mestu, ki članom in podjetnikom začetnikom zagotavlja pomoč pri priglasitvi podjetnika in pomoč pri izvedbi statusnih sprememb. Po zagotovilih pristojnega ministrstva bo lahko na zbornici v bližnji prihodnosti aktivnost točke Vse na enem mestu razširjena tudi na pravne osebe. Glede na potrebe članov zbornice smo že pred leti uvedli dodatno izobraževanje članov zbornice in pri njih zaposlenih delavcev. Zdaj zbornica ponuja svojim članom široko paleto kakovostnega in cenovno ugodnega izobraževanja.

Območna obrtna zbornica Ljubljana Vič izdaja mesečno glasilo Naša pot, s katerim člane sproti obvešča o novostih na področju poslovanja in izobraževanja. Člani zbornice so deležni najrazličnejšega strokovnega svetovanja, ki se financira iz članarine. Poleg tega obrtno-podjetniška zbornica organizira za svoje člane skupinske oglede in skupne predstavitve na strokovnih sejmih. Ker se tudi podjetniki po napornem dnevu radi sprostijo in izmenjajo svoje izkušnje, zbornica za svoje člane organizira tudi družabne dogodke in športna srečanja.

Po skoraj dvajsetih letih razvoja so bili za opravljanje številnih aktivnosti za člane potrebni novi, sodobni prostori, ki zagotavljajo visoko stopnjo zadovoljstva in so dvignili raven opravljenih storitev. Zato smo za člane zgradili novo poslovno stavbo obrtno-podjetniške zbornice, ki daje streho številnim novim aktivnostim. Nova poslovna stavba z dovolj parkirnimi mesti je lahko dostopna ob Tržaški cesti v Ljubljani tik ob obvoznici, kjer se križajo poti evropskih prometnih koridorjev. V času globalizacije in novih izzivov v družbi znanja le sodobno organizirana obrtno-podjetniška zbornica lahko učinkovito zastopa interese malega gospodarstva v gospodarsko dobro razvitem predelu Slovenije.

Peter Grabner, sekretar

Scroll to top