Naša zbornica organizirala promocijo obrtnih poklicev

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič je že drugič sodelovala v projektu promocije poklicev na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju Obrtna pot. Obrtna pot, ki jo organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s pomočjo območnih obrtno-podjetniških zbornic, je zaživela že v preteklih letih. Predstavlja inovativen pristop k sistemski promociji poklicev na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju. S predstavitvami poklicev in ogledih obrtnih obratovalnic želimo zagotovili možnost, da si učenci osnovnih šol v spremstvu predstavnikov šol ogledajo obrtne poklice v realnem delovnem okolju. Obrtno-podjetniški zbornični sistem si že dalj časa prizadeva, da bi čim več otrok privabil v izobraževalne programe na srednjem poklicnem in strokovnem nivoju, saj se mladim prav tukaj odpirajo velike možnosti za zaposlitev.

Z Obrtno potjo v posameznih slovenskih regijah želimo učencem osnovnih šol čim bolj približati posamezen obrtni poklic. Naše izkušnje so pokazale, da je realno delovno okolje tisto, ki otroke spodbuja k večjemu zanimanju za srednje poklicno in strokovno izobraževanje. Odziv za sodelovanje je med obrtniki in podjetniki zelo dober, kar kaže na to, da se v obrti in malem gospodarstvu odpirajo realne možnosti za zaposlitev. V novembru in decembru lani smo tako organizirali 8 obiskov obrtnih delavnic, ki se jih je udeležilo 53 učencev višjih razredov osnovnih šol. Obratovalnice smo obiskali v skupinah od 5 do 10 otrok, ki jih je že v naprej zanimal poklic, ki smo ga predstavili. Obisk v obratovalnici je trajal okoli ene ure in je vključeval ogled proizvodnje ali opravljanja storitev s praktičnimi primeri.

Tokrat smo obiskali:

  • AH ŠPAN d.o.o. - AVTOSERVISER
  • AVTOHIŠA KLEMENČIČ d.o.o. - AVTOSERVISER
  • BIZJAN ORODJARSTVO d.o.o. – ORODJAR
  • MIZARSTVO JANEZ ROTAR S.P. - MIZAR
  • OVEN SET d.o.o. – STROJNI KLJUČAVNIČAR
  • POHIŠTVO ERJAVEC d.o.o. - MIZAR
  • ROK KANC s.p. - GOSTINEC: natakar kuhar, hotelir
  • TIPTEH, d.o.o. – MEHATRONIK

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za zanimive predstavitve poklicev, ki bodo v pomoč mladim, da se bodo v prihodnosti raje odločali za perspektivne obrtne poklice.

 

mag. Peter Grabner, sekretar OOZ Ljubljana Vič

Scroll to top