Naj bo vlada, ki bo delovala v dobrobit malega gospodarstva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije po državnozborskih volitvah pričakuje čimprejšnje oblikovanje takšne vlade, ki bo delovala v dobrobit malega gospodarstva. Med prednostnimi nalogami nove vlade bi morale biti odprava birokratskih ovir, zdravstvena reforma in reforma trga dela. Obrtniki in podjetniki pričakujejo tudi svojega ministra za malo gospodarstvo. »Za nas obrtnike in podjetnike je ključno to, da bo nova vlada odpravila birokratske ovire, ki otežujejo naše poslovanje in zmanjšujejo našo konkurenčnost. Ključna je tudi zdravstvena reforma z rešitvijo problema regresnih zahtevkov ter reforma trga dela,« je pričakovanja do nove vlade strnil predsednik OZS Branko Meh.

Les je strateška surovina, ki jo znamo sami posekati in razžagati in na tem področju ne želimo tujega investitorja, ki bo z mega žago pokopal slovenske žagarje. To so na novinarski konferenci na sedežu OZS med drugim povedali slovenski žagarji, ki nasprotujejo prihodu škotskega podjetja v Slovenijo, saj bo delo izgubilo več kot 1000 zaposlenih na slovenskih žagah. Žagarji so ogorčeni, da je politika podlegla pritiskom lobijev in kapitalu.

Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, GZS in Ministrstvo za infrastrukturo so pred dnevi podpisali dogovor za izboljšanje pogojev na področju avtoprevozniške dejavnosti, zlasti na področju subvencij za nabavo ekoloških vozil in na področju gradnje manjših logističnih centrov. V dogovoru so med drugim zapisali, da bo DARS v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo po uvedbi elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku izvedel potrebne aktivnosti za uvedbo posebnega cestninskega razreda za dvoosna vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase. Poseben cestninski razred bo uveden v letu 2019.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Zaključuje se pomladanski sklop jezikovnih tečajev, kjer so udeleženci pridobili nove spretnosti pri uporabi tujega jezika. Tudi jeseni bodo visoko kvaliteto zagotovili preizkušeni predavatelji in poskrbeli za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno.

Ponujamo celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.
si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Tudi vašega obiska na zbornici bomo vedno veseli.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top