Na naši zbornici smo gostili ekipo strokovnjakov iz KPMG Nizozemska in predstavnike Ljubljanske urbane regije na temo krožnega gospodarstva

V maju smo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič gostili ekipo strokovnjakov iz KPMG Nizozemska na temo krožnega gospodarstva v regiji. Obisk je potekal v organizaciji Ljubljanske urbane regije (LUR), ki je bila s strani Evropske komisije izbrana med 64 evropskimi regijami za podporo pri spodbujanju načel krožnega gospodarstva med malimi in srednje velikimi podjetji.

V maju smo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič gostili ekipo strokovnjakov iz KPMG Nizozemska na temo krožnega gospodarstva v regiji.

Dosedanji linearni gospodarski model povzroča ogromne količine odpadkov, izgube energije in osnovnih surovin, prekomerno obremenjuje okolje ter hkrati ne obljublja prihodnosti, h kateri stremimo. Na Regionalni razvojni agenciji LUR zato spodbujajo prehod podjetij h krožnim modelom proizvodnje in storitev.

Vrhunski strokovnjaki, svetovalci podjetja KPMG iz Nizozemske bodo na podlagi intervjujev s ključnimi deležniki, med katerimi je tudi naša zbornica na Viču in člani OOZ Ljubljana Vič pripravili strateške dokumente za spodbujanje podjetij pri prehodu v krožno gospodarstvo za Ljubljansko urbano regijo. Ker so našo zbornico na Viču prepoznali kot pomembnega partnerja in deležnika, ki sledi načelom krožnega gospodarstva so nas povabili k sodelovanju v intervjuju s tujimi strokovnjaki. S svojim sodelovanjem bomo pripomogli k oblikovanju spodbud, ki bodo učinkovito odgovarjale dejanskim potrebam podjetij v regiji.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top