Kaj pričakujejo obrtniki v letu 2018

Obrtniki in podjetniki v letu 2018 pričakujejo predvsem znižanje stroškov plač, več vajencev in da breme nadomestil v času bolniške odsotnosti preide z delodajalca na ZZZS po največ 20 koledarskih dneh. To je med drugim pokazala anketa, ki so jo v Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji opravili med svojimi člani konec lanskega leta. Glede na rezultate ankete so obrtniki in podjetniki večinoma v 90% zadovoljni, da se je pri normirancih ohranila višina davčno priznanih odhodkov. Kar 93% anketiranih obrtnikov in podjetnikov meni, da so stroški plač v Sloveniji previsoki in da bi jih morali znižati. Prepričani so tudi, da visoki stroški plač zmanjšujejo njihovo konkurenčnost.

Velik problem v obrti in podjetništvu je tudi pomanjkanje usposobljenega kadra. Zato ni presenetljivo, da 96% anketirancev meni, da bi moralo pristojno ministrstvo več storiti za promocijo vajeništva, saj je bilo v tem šolskem letu v Sloveniji zgolj 53 vajencev. 93% vprašanih je zadovoljnih, da je zbornični sistem v zakonu o inšpekciji dela dosegel, da v primeru enkratnega nepravočasnega izplačila plač inšpektor ne more zapreti obratovalnice in zaseči osnovnih sredstev.

Med prioritetnimi željami anketiranih obrtnikov v letu 2018 so obrtniki in podjetniki izpostavili naj preide breme nadomestil v času bolniške odsotnosti z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 20 koledarskih dneh, da se določi nov odpovedni razlog, po katerem bo delodajalec lahko delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ko ta ne more opravljati dela, za obrtnika naj bo manj obremenjujoča ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu, t.i. regresni zahtevki, obrazec A1, ki ga delavec potrebuje za čezmejno opravljanje storitev, se mora izdati takoj, spremeni naj se metodologija za izračun omrežnin, kajti sedaj obrtniki plačujejo stroške omrežnin glede na premer vodomera in ne po dejanski porabi vode.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Začenja se drugi sklop jezikovnih tečajev, kjer se je še možno pridružiti skupinam. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Člani boste predvidoma od marca dalje deležni tudi nove ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno.

Ponujamo celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Oglasite se na zbornici, pri nas ste vedno dobrodošli.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top