Virus škodi tudi gospodarstvu

Virus škodi tudi gospodarstvu

V obrtno-zborničnem sistemu z veliko zaskrbljenostjo spremljamo razvoj dogodkov v zvezi z širjenjem koronavirusa. Posledice že občutijo slovenski obrtniki in podjetniki, ki posredno ali neposredno poslovno sodelujejo s Kitajsko, določene težave pa občutijo tudi drugod. Mnoge slovenske obrtnike in podjetnike močno skrbi tudi dobava blaga s Kitajske v prihodnje, saj so številne tovarne na Kitajskem že zaprte. Italija je zaradi razširjenosti koronavirusa že sprejela nekatere ukrepe, da bi pomagala prizadetim obrtnikom in podjetnikom. Tudi pri nas predlagamo, da Vlada RS razmisli o uvedbi podobnih ukrepov kot v Italiji ali pa naj skuša podjetjem z ustreznimi ukrepi nadomestiti izpad dohodka v tem kriznem času.

Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je pred kratkim poudaril, da v gospodarstvu ni vse odvisno od obrtnikov in podjetnikov, ampak tudi od politike. »Želimo, da nam politiki priskočijo na pomoč, tudi pri prizadevanjih za znižanje prispevkov na plače. Želimo si namreč, da bi bili prispevki nižji, razlika pa bi ostala delavcem. Nismo proti temu, da bi polnili državno blagajno. Seveda bomo plačevali vanjo, a sorazmerni del. Država se mora zavedati, da nam mora pustiti dihati, da ustvari pogoje, da bomo lahko delali in dajali dostojne plače.« Branko Meh je pripomnil, da so mnogi, ki se jim je dvignila minimalna plača, zdaj celo na slabšem. »Na drugi strani so se namreč povišale cene komunalnih storitev, vrtcev in javnega prevoza.«

Sekcija živilcev, sekcija za gostinstvo in turizem ter odbor mesarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ostro nasprotujejo medijskemu linču živilskih in gostinskih obratov, kjer so inšpektorji zaznali zgolj manjše napake ali kršitev sploh ni bilo. Metanje vseh obratov v isti koš povzroča preplah med potrošniki in povzroča nepopravljivo gospodarsko škodo, predvsem tistim, ki svoje delo opravljajo strokovno in skladno
s predpisi. Da gre za sporno prakso Uprave za varno hrano, pa menijo celo inšpektorji, ki so vodstvu uprave poslali tudi protestno pismo.

Člani Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič so se v februarju sestali na svoji redni seji in obravnavali aktualne informacije o delu na zbornici ter obravnavali poslovna poročila zbornice za preteklo leto. Sprejeli so sklep, da se sklene pogodbo za kredite iz povezanega posla za člane zbornice pri NLB d.d. ter predlagali štiri nove predloge k Zahtevam obrti in podjetništva 2020.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Na zbornici smo pričeli s pomladanskim sklopom jezikovnih tečajev, kjer udeleženci pridobivajo nove spretnosti pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Ne pozabite, da ima direktor ali podjetnik kar 50% članskega popusta pri izobraževanju na OOZ Ljubljana Vič.

Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na banki in pripravite vse potrebno za čimprejšnjo pridobitev kratkoročnega posojila po zelo ugodni in s strani naše zbornice subvencionirani obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice,
ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Na zbornici nudimo tudi celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ
Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih
in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Ne pozabite tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www. mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno
prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

mag. Peter Grabner, sekretar

Ustavno sodišče presodilo NE dvojnemu statusu upokojenih obrtnikov

Ustavno sodišče presodilo NE dvojnemu statusu upokojenih obrtnikov

Ustavno sodišče je presojalo ureditev t.i. dvojnega statusa, ki samostojnim podjetnikom ne omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti. Zgolj en glas (5:4) je odločil, da trenutna ureditev ni v neskladju z Ustavo, iz odklonilnih ločenih mnenj ustavnih sodnikov pa je razvidno, da trenutna ureditev ni niti ustrezna niti pravična. »Mnenje ustavnega sodišča glede dvojnega statusa dokazuje, da celo ustavni sodniki niso enotni glede tega vprašanja. Pretehtal je zgolj en sam glas ustavnega sodnika oziroma sodnice. Ob tem pa se moramo vprašati, ali naša država in tudi ustavno sodišče zagovarjata delo ali nedelo v naši državi,« je odločitev Ustavnega sodišča komentiral predsednik OZS Branko Meh in dejal, da bo država s takšno ureditvijo še naprej spodbujala delo na črno.

Na tradicionalnem, že tretjem srečanju prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije 2019 v Slovenski Bistrici se je zbralo več kot dva tisoč slovenskih prevoznikov ter njihovih družinskih članov. Prevozniki so opozorili na najbolj pereče probleme in opozorili na davek, ki ga mora plačati cela družina.

Na seji Ekonomsko-socialnega sveta socialni partnerji niso dosegli soglasja glede načrtovanih davčnih sprememb. Obrtno-podjetniški zbornični sistem je na seji nasprotoval obremenitvi gospodarstva in izrazil svoje nestrinjanje glede nadaljnjih pogajanj, saj je že obstoječi predlog kompromis za delodajalce. Ministrstvo za fi nance je po preučitvi predlogov in pripomb v okviru javne razprave in po sestanku pogajalske skupine predlog davčnih sprememb nekoliko spremenilo: razbremenitev pri dohodnini bo nekoliko manjša od sprva predvidene, stopnja davka od dohodkov pravnih oseb pa se ne bo zvišala (predlog je bil iz 19% na 20%), medtem ko zvišanje stopnje obdavčitve kapitalskih dobičkov ostaja.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Na zbornici se v teh dneh začenja jesenski sklop jezikovnih tečajev, kjer udeleženci pridobivajo nove spretnosti pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Ne pozabite, da ima direktor ali podjetnik kar 50% članskega popusta pri izobraževanju na OOZ Ljubljana Vič.

Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na banki in pridobite kratkoročno posojilo po zelo ugodni in s strani naše zbornice subvencionirani obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice, ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Na zbornici nudimo tudi celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

 

mag. Peter Grabner, sekretar

Vpis v imenik vodij del

Vpis v imenik vodij del

V zadnjem obdobju se ponovno pojavlja večje število vprašanj glede vodij del in obveznega vpisa v imenik vodij del (Gradbeni zakon). Torej, v imenik vpisanega vodjo del potrebujejo vsa podjetja, ki izvajajo dejavnost v gradbeništvu, razen izvajalci enostavnejših zaključnih gradbenih del (slikopleskarstvo, talne in stenske obloge, štukature, podi, …). Torej vpišejo se skorajda vsi, tudi fasaderji, krovci, tesarji, železokrivci, inštalaterji, … skratka vsi, ki imajo pridobljeno obrtno dovoljenje za gradbeno področje.

Skrajni rok za vpis je 31.5.2020 (takrat poteče prehodno obdobje, ki pa velja samo za podjetja, ki so poslovala že pred 1.6.2018), vendar večina investitorjev pričakuje, da je vodja del vpisan v imenik že sedaj, saj zakon velja že od 1.6.2018. Do 31.5.2020 si izvajalec, ki je posloval že pred 1.6.2018, lahko za vodjo del še najame nekoga zunanjega po (podjemni) pogodbi, po tem datumu pa bo moral biti vodja del redno in polno zaposlen v samem podjetju. Podjetja ustanovljena po 1.6.2018 morajo izpolnjevati te zahteve v celoti takoj ob pričetku poslovanja.

Pomembno: v imenik vodij del pri OZS, se poleg mojstrov s področja gradenj, lahko vpišejo tudi nosilci obrtnih dejavnosti z gradbenega področja (torej vpis nosilec dejavnosti je brez preverjanja izobrazbenih pogojev, samo kot nosilec na OD), vendar naj bi takšen vpis veljal samo za izvajanje vzdrževalnih del, ali če so podizvajalci in zanje vodenje del prevzame glavni izvajalec. Za izvajanje novogradenj, tudi če gre samo
za posamezna dela na novogradnjah, pa je potreben vpis na podlagi mojstrskega, delovodskega ali strokovnega izpita.

Za vodenje del na celotnih objektih, pa je, glede na zahtevnost objektov, minimalni pogoj višja oz. visoka izobrazba gradbene smeri (strokovni izpit, vpis v imenik, …). Na podlagi mojstrskega izpita se vpišejo na OZS. Na podlagi delovodskega izpita se vpišejo na GZS. Na podlagi strokovnega izpita pa je vpis na IZS (Inženirska zbornica Slovenije), kjer zainteresirani tudi opravljajo strokovne izpite, če jih še nimajo. Strokovni izpit se lahko opravi na podlagi dokončanega izobraževanja za tehnika ali inženirja in na podlagi vsaj 3 let ustreznih delovnih izkušenj pri vodenju gradenj.

Pripravlja se tudi sprememba Gradbenega zakona, vendar je nemogoče predvideti kaj bo ta sprememba prinesla, lahko bodo tudi delne spremembe glede vpisa v imenike vodij del, zato je priporočljivo, da se zainteresirani vpišejo pred to spremembo, še posebej to velja za tiste, ki se nameravajo vpisati kot nosilci obrtnih dejavnosti. Upamo tudi, da se bo s to spremembo vsaj malo podaljšalo tudi prehodno obdobje glede
vpisa vodij del, pri izvajalcih registriranih pred 1.6.2018. Vsa morebitna predavanja na temo gradbenih predpisov, se bodo izvajala po sprejetju spremembe, v skladu z dogovorom na sekcijah.

Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbincev, Sekcije kleparjev krovcev, Sekcije instalaterjev-energetikov pri OZS

Potrebujemo spodbudnejše poslovno okolje brez birokratskih ovir

Potrebujemo spodbudnejše poslovno okolje brez
birokratskih ovir

52. MOS je bil slavnostno obarvan, saj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot pomembna partnerica sejma letos obeležuje 50-letnico delovanja. Med osrednjimi dogodki je bila okrogla miza o polstoletni zgodovini stanovskega povezovanja, ulica obrti s predstavitvijo 12 obrtnih poklicev ter poslovno srečanje, ki je letos privabilo 200 obrtnikov in podjetnikov iz osmih držav.

Predsednik OZS Branko Meh je na otvoritvi sejma izpostavil 50-letnico zbornice in poudaril pomen malega gospodarstva: »Ne bom pretiraval, če rečem, da je malo gospodarstvo motor naše države. Da pa lahko obrtniki in podjetniki nemoteno delamo, se razvijamo in zaposlujemo, potrebujemo spodbudnejše poslovno okolje s prijaznejšo zakonodajo in brez nepotrebnih birokratskih ovir. In naloga naše vlade je, da nam takšno okolje zagotovi!« Meh je opozoril tudi na pereč problem pomanjkanja kadra v obrti in podjetništvu.

V okviru praznovanja 50-letnice Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na sejmu MOS je potekala okrogla miza, na kateri so vidni člani zbornice izpostavili ključne mejnike v polstoletni zgodovini obrtniškega povezovanja. Strinjali so se, da se obrtniki in podjetniki že od nekdaj borijo proti birokraciji, ki se z leti vse bolj razrašča. ”Pred 50 leti so obrtniki ustanovili našo zbornico s ciljem, da bi obrtnikom pomagali na vse možne načine. In ta cilj uspešno zasledujemo še danes,” je uvodoma poudaril predsednik OZS Branko Meh.

Letošnja predstavitev ulice obrti je bila že šesta po vrsti, na njej pa so na privlačen način predstavili kar dvanajst obrtnih poklicev: klepar – krovec, elektrikar, mizar, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, tesar, zidar, avtoserviser, pek, slaščičar, kuhar in natakar. Osrednja točka ulice obrti je bila ponovno vajeniška pisarna, kjer so obiskovalci prejeli vse informacije o vajeništvu. Ulica obrti je bila organizirana
po načelu »vse na enem mestu«, saj je hkrati potekala predstavitev posameznih poklicev in vključitev dijakov v proces praktičnega usposabljanja z delom, obiskovalci pa so dobili tudi informacije srednjih šol in spoznali strokovno podporo obrtno-zborničnega sistema.

Na tradicionalnem poslovnem srečanju, ki ga je danes na sejmu MOS že 13. leto zapored organizirala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Advantage Austria Ljubljana in mrežo zbornic New Alpe Adria ter Enterprise Europe Network, se je letos zbralo več kot 200 podjetnikov iz devetih držav. Opravili so več kot 300 medsebojnih pogovorov.

Z razstavami in predstavitvijo posameznih rokodelskih dejavnosti je Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri OZS na MOS prisotna že od leta 1987. Na rokodelskih delavnicah mojstri vsako leto v živo prikazujejo proces nastajanja izdelkov iz gline, lesa, stekla, testa, tekstilij, železa in s tem promovirajo poklice, iz katerih izhajajo vse sodobne obrtniške dejavnosti. Na tokratnem sejmu so se v atriju sejmišča predstavile prodajne delavnice lončarstva, steklarstva, lectarstva in svečarstva.

Člani Sekcije kovinarjev in plastičarjev so ponovno razstavljali na skupnem razstavnem prostoru v dvorani C1. Svoje izdelke pa je letos predstavilo več kot 25 članov iz vse Slovenije. Odbor za znanost in tehnologijo OZT se je skupaj s člani, partnerji, šolami, institucijami in fakultetami, s katerimi sodeluje, predstavil v dvorani L1. Predstavili so dosežke in podporne storitve znotraj različnih strok. Predstavili so se tudi domači in tuji partnerji zbornice - SID Banka, Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst in Slovenska gospodarska zveza iz Celovca.

Iz arhiva OZS zbral in uredil mag. Peter Grabner

Podjetniški zajtrki v septembru 2019

Podjetniški zajtrki v septembru 2019

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v septembru je bil gost podjetniškega zajtrka Nejc Apšner, ustanovitelj in direktor Nekster™ na temo Financiranje podjetij s pomočjo množičnega investiranja. Gost je predstavil učinkovito upravljanje lastnih financ in plemenitenje težko prigaranih sredstev ter možnosti odkupa terjatev za podjetja.sebe.

Drugi petek v septembru je bila gostja podjetniškega zajtrka Lilijana Mandelj, univ. dipl. ekon., direktorica, HRM rešitve d.o.o. na temo Najpogostejše napake, ki jih delajo podjetniki pri kadrovskih zadevah. Gostja je predstavila vodenje kadrovskih zadev v podjetjih in probleme. Nepoznavanje področja in zakonodaje, neizkušenost pri kadrovanju in delovnopravnih zadevah, nejasno določena »pravila« pri manjših podjetnikih velikokrat vodijo do kršitev tako s strani delodajalca kot dopuščanje kršitev s strani delavcev. S tem pa tudi do nezadovoljstva obeh strani, odhodov zaposlenih in lahko tudi do prijav inšpekciji ter do zamudnih in dragih tožb delavcev.

Tretji petek v septembru sta bila gosta podjetniškega zajtrka Janez Damjan, direktor in Urška Marentič, namestnica direktorja, Središče za povezovanje izobraževanja in trga dela na temo Predstavitev Centra RS za poklicno izobraževanje ter povezovanje izobraževanja in trga dela. Gosta sta predstavila delovanje Centra RS za poklicno izobraževanje. Poseben poudarek srečanja je bil namenjen povezovanju izobraževanja in
trga dela, kjer so udeleženci podali tudi predloge za izboljšanje vsebine in načina poklicnega izobraževanja.

Četrti petek v septembru je bil gost podjetniškega zajtrka Marko Bucić, univ. dipl. ekon., strokovnjak za prodajo in poslovni trener pri podjetju Pro-nasvet, avtor poslovnega vloga Sales Police na temo Kako skleniti krog prodajnega uspeha. Udeleženci so spoznali tri zelo pomembne dejavnike prodajnega uspeha kot so: Obvladovanje veščin prodajnega nastopanja in komunikacije. Uporaba odličnih, sodobnih prodajnih tehnik. Spretnost pri organizaciji in izvajanju aktivnosti, v določenih primerih tudi znate reči NE stranki.

mag. Peter Grabner, sekretar

Nasprotujemo predlaganemu načinu ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Nasprotujemo predlaganemu načinu ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Obrtno-podjetniški zbornični sistem odločno nasprotuje predlogu Levice glede načina ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj bi breme te populistične poteze na koncu zopet nosilo gospodarstvo. »Ne pristajamo na nikakršno dodatno obremenitev gospodarstva. Nabiranje političnih točk z na videz všečnimi predlogi Levice na račun delodajalcev je za nas nedopustno,« ob tem poudarja predsednik OZS - Obrtne
zbornice Slovenije, Branko Meh. Zbornica obenem pričakuje celovito zdravstveno reformo, ki bo vprašanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja rešila na ustreznejši način.

Obrtno-podjetniški zbornični sistem odločno zavrača očitke Sindikata obrti in podjetništva, da je zbornica zavrnila predlog dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. Zbornica je namreč zavrnila celotno kolektivno pogodbo, ki je vsebovala nerealne in previsoke zahteve sindikata, do posamičnih predlogov pa se ni nikoli opredeljevala. »V OZS ne nasprotujemo predlogu, da starši prvošolcev dobijo dodatni dan plačane odsotnosti z dela. To je že sedaj praksa pri številnih delodajalcih, zlasti pri manjših podjetjih, ki so večinoma družinska,« ob tem pojasnjuje Branko Meh, predsednik OZS.

V Celju je v začetku meseca odprl vrata 52. MOS, ki je letos slavnostno obarvan, saj OZS kot pomembna partnerica sejma letos obeležuje 50-letnico delovanja. Med osrednjimi dogodki je okrogla miza o polstoletni zgodovini stanovskega povezovanja, ulica obrti s predstavitvijo 12 obrtnih poklicev ter poslovno srečanje, ki je letos privabilo več kot 200 podjetnikov iz osmih držav.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Na zbornici intenzivno zbiramo prijave za jesenski sklop jezikovnih tečajev, kjer bodo udeleženci pridobivali nova znanja pri uporabi tujega jezika. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Ne pozabite, da ima direktor ali podjetnik kar 50% članskega popusta pri izobraževanju na OOZ Ljubljana Vič.

Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na banki in pridobite kratkoročno posojilo po zelo ugodni in s strani naše zbornice subvencionirani obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice, ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Na zbornici nudimo tudi celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imate v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih
in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

mag. Peter Grabner, sekretar

Zbiramo prijave za vse stopnje jezikovnih tečajev – jesenski termini

Zbiramo prijave za vse stopnje jezikovnih tečajev – jesenski termini

Posebna kvaliteta naših tečajev je dinamika predavateljev in velik poudarek na konverzaciji. Vsako skupino vodita dva predavatelja po vnaprej usklajenem učnem načrtu in tako vnašata v skupino pozitivno dinamiko. Skozi vse obdobje izobraževanja tako slušatelji pridobivajo široko in bogato znanje tujih jezikov.

V tekočem koledarskem letu je možno napredovati v jezikovnem izobraževanju za tri stopnje. Prvi sklop jezikovnih tečajev je zaključen do konca novembra. Drugi sklop je zaključen do meseca marca, tretji pa v mesecu maju. Na Območni obrtni zbornici opravljamo jezikovna izobraževanja do devete stopnje (360 ur jezikovnega izobraževanja). Kot nadgradnjo po dogovoru organiziramo tudi jezikovne tečaje kot pripravo
za opravljanje mednarodnih izpitov o aktivnem zanju tujega jezika ali intenzivna jezikovna izobraževanja ob vikendih.

Vsi objavljeni tečaji so 40 urni in potekajo 2 krat ali 1 krat tedensko po 3 šolske ure v popoldanskem ali dopoldanskem času (jutranji termin). Prilagajamo se željam tečajnikov, če je to le mogoče.

Cena (brez 22% DDV) vseh (40 urnih) tečajev je 205,00 evrov, za člane OOZ Ljubljana Vič 102,50 evrov.

mag. Peter Grabner, sekretar

Podjetniški zajtrki v avgustu 2019

Podjetniški zajtrki v avgustu 2019

Vsak petek dopoldne ob 8.30 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič poteka podjetniški zajtrk, ki je vedno dobro obiskan. Nanj povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi določeno temo. Prvi petek v avgustu je bil gost podjetniškega zajtrka Blaž Mihelič z Inštituta veda o življenju na temo Uporaba čustev v komunikaciji in razvoj polnega potenciala podjetnika. Gost je predstavil tehniko kako
vedeti, komu lahko zaupamo in kako postati zaupanja vreden človek, kje je meja med naivnostjo in dobroto in kako razumeti potrebe in pričakovanja drugih.

Drugi petek v avgustu je bila gostja podjetniškega zajtrka Amanda Zupanc na temo Individualno poučevanje angleškega jezika za otroke in odrasle ter avtorski asociacijski kvizi MQ Maestro za odrasle in otroke. Predstavila je značilnosti asociacijskih kvizov, ki jih lahko uvrstimo v kategorijo programov tako imenovanega »team buildinga« in združujejo zabavo in sproščenost ter spodbujajo tako sodelovanje kot
medsebojno tekmovalnost, prežeto z ustvarjalnim razmišljanjem.

Tretji petek v avgustu je bila gostja podjetniškega zajtrka : Iris Ksenija Brkovič, sekretarka sekcije na temo Aktualne informacije sekcije lesnih strok. Gostja je predstavila načrtovano strokovno ekskurzijo za člane sekcije in srečanje članov sekcije, ki bo v petek, 20.9.2019 na Vranskem, kamor so povabljeni vsi člani sekcije lesnih strok.

Četrti petek v avgustu je bil gost podjetniškega zajtrka Robi Rodman, podjetnik, poslovni trener na temo Prodajni dialog s stranko - štirje koraki, po katerih boste sigurno lažje potrdili posel namesto, da stranka odide h konkurenci. Udeleženci so spoznali pravila sodobne prodaje za bolj samozavestno prodajo in manj nerealiziranih ponudb.

Peti petek v avgustu je bila gostja podjetniškega zajtrka Klavdija Novak, univ. dipl. prav, MBA, trenerka poslovnih veščin in poslovni Coach na temo Učinkovito reševanje konfliktnih situacij. Udeleženci so spoznali kako uspešno rešujemo in preprečujemo konflikte vseh vrst med nami in zakaj je pomembno, da pri tem sprostimo sogovornikova čustva ter kako ohranimo sami sebe.

mag. Peter Grabner, sekretar

Letos kar dva člana naše zbornice nominirana za Gazelo osrednjeslovenske regije

Letos kar dva člana naše zbornice nominirana za Gazelo osrednjeslovenske regije

Že vse od leta 1991 poteka izbor najboljših hitro rastočih podjetij Slovenska gazela. Namen izbora za slovensko gazelo je nagraditi slovenska podjetja, ki so se izkazala v hitri rasti in prilagodljivosti ter dinamičnosti poslovanja. Največkrat so v izboru prepoznana majhna družinska podjetja, ki so s svojo inovativnostjo uspela najti tržno nišo. Od leta 2001 poteka izbor Slovenska gazela na šestih regijskih izborih, ki ga zaključijo z nacionalnim izborom Slovenske gazele. Izbor se je z leti uveljavil kot eden večjih poslovnih dogodkov v Sloveniji, da bi na ta način promovirali poslovno drznost, inovativnost in mednarodno uspešnost slovenskih podjetij. Od leta 2005 izbor organizira Družba medijskih vsebin Dnevnik.

Letošnja skupina nominirancev vključuje kar dve uspešni podjetji, ki sta članici Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič. To sta podjetji MI Elektronika in Schwarzmann. Pred tednom dni je v Tehnološkem parku Ljubljana potekalo prvo regijsko srečanje nominiranih podjetij za Gazelo osrednjeslovenske regije. Na srečanju so svojo poslovno pot podjetij predstavili lastnik in prokurist podjetja MI Elektronika Ignac Mertik in njegova hči Sonja Rastoder, ki je prevzela direktorsko mesto, direktor podjetja Schwarzmann, Boštjan Bevec in Borut Čeh, direktor podjetja Labena.

Po besedah Boštjana Bevca v podjetju Schwarzmann odličnost enačijo kar z blagovno znamko Schwarzmann. Temu sledijo od starta, ko se predstavljajo kupcu, ali kasneje svojim zvestim kupcem. Kupce zanima kaj so v podjetju dobili v primerjavi s tistim, kar so dejansko pričakovali. Ko so svoje kupce povprašali, je večina povedala, da so dobili vsaj toliko, kot so pričakovali in plačali.

Po besedah Sonje Rastoder iz podjetja MI Elektronika moraš imeti dobro tehnologijo, da trgu sploh lahko slediš. Imeti pa morajo tudi dobre kadre, ki znajo delati z dobrimi stroji. Poleg tega morajo imeti tudi dobre pogajalce v marketingu, ki podjetju znajo pripeljati trg. Vodja mora znati vse to povezati, potrebuje še kanček sreče in uspeh je zagotovljen.

Obema iskrene čestitke za nominacijo in želja, da bi bila izbrana za Slovensko gazelo ali Gazelo osrednjeslovenske regije!

mag. Peter Grabner, sekretar

NE dodatnim obremenitvam gospodarstva

NE dodatnim obremenitvam gospodarstva

Obrtno-podjetniški zbornični sistem ne pristaja na predloge sprememb davčne zakonodaje, ki gospodarstvo dodatno obremenjujejo. Na Ministrstvo za fi nance je zbornica že naslovila svoje pripombe in vlado ponovno pozvala k razbremenitvi stroškov dela. »Predlagani ukrepi zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, vzpostavitev minimalne efektivne obdavčitve podjetij in podjetnikov ter višja obremenitev kapitala predstavljajo dodatno obremenitev gospodarstva. Posledično bi to pomenilo tudi upad novih investicij in tujih vlaganj,« opozarja predsednik OZS Branko Meh.

Po mnenju zbornice vlada s predlaganimi ukrepi dejansko le ustvarja vtis razbremenjevanja določenega segmenta. Razbremenitev stroškov dela na eni strani gre dejansko na račun dodatne obremenitve gospodarstva. Zbornica se načeloma strinja s spremembo dohodninske lestvice in linearnostjo dodatne splošne olajšave, pri čemer predlagamo znižanje stopnje v petem dohodninskem razredu iz 50% na 45%. Obrtniki in podjetniki se ne strinjamo z dodatno obremenitvijo gospodarstva v luči zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Minimalno efektivno obdavčitev podjetij podpiramo v višini 3%, ob pogoju hkratne poenostavitve koriščenja olajšav v raziskave in razvoj ter razširitvi olajšav za investiranje v tehnološko opremo in v proizvodne nepremičnine.

Poleg tega zbornica ne podpira dviga davčne stopnje. Vladi predlagamo nižjo obdavčitev dohodkov iz kapitala, saj menimo, da bo nižja davčna stopnja spodbudila davčne zavezance k oddaji davčnih napovedi in posledično pozitivno vplivala na prilive v davčno blagajno. Prav tako predlagamo, da se z dodatnimi ukrepi zajezi sivi trg oddajanja v najem. Zbornica vztraja pri dvigu neobdavčenega dela plače iz poslovne uspešnosti, najmanj v višini 150% povprečne plače v RS. Ministrstvu za fi nance predlagamo tudi davčno razbremenitev ukrepov v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu.

Vsi člani Viške zbornice so v sklopu dodatne članarine OOZ Ljubljana Vič ali prispevka OOZ Ljubljana Vič deležni številnih ugodnosti za članstvo. Na zbornici že pripravljamo jesenski sklop jezikovnih tečajev, kjer udeleženci pridobivajo nove spretnosti pri uporabi tujega jezika. Vabimo vas, da si svoje mesto v jezikovni skupini zagotovite s čim prejšnjo prijavo. Visoko kvaliteto zagotavljajo preizkušeni predavatelji, ki poskrbijo za učinkovito in hitro učenje tujega jezika. Ne pozabite, da ima direktor ali podjetnik kar 50% članskega popusta pri izobraževanju na OOZ Ljubljana Vič.

Člani ste deležni tudi ponudbe ugodnih kratkoročnih kreditov, zato vas vabimo, da se oglasite na banki in pridobite kratkoročno posojilo po zelo ugodni obrestni meri. Poleg tega člane s posebnimi popusti vabimo k oglaševanju v reviji Naša pot, k najemu dvoran in učilnic za interno izobraževanje zaposlenih, kupcev ali poslovnih partnerjev. Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje, prava, prenosa lastništva, davkov in podobno. Vabimo vas, da sodelujete v notranji mreži članov zbornice, ki proizvajajo izdelke ali izvajajo dela, kjer vas preko naše zbornice obveščamo o prispelem povpraševanju po izdelkih in storitvah.

Na zbornici nudimo tudi celovite pisarniške storitve za mala podjetja, izdelamo plačilne liste in s pomočjo profesionalne ekipe podizvajalcev strokovno prevzamemo vodenje računovodstva za člane. Člani OOZ Ljubljana Vič imajo v enoti medicine dela v Zdravstvenem domu Vič poseben popust na osnovne zdravniške preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Pridružite se nam na petkovih podjetniških zajtrkih in spoznajte gosta ter številne podjetnike s katerimi boste morda v prihodnosti sklepali posle. Radi bi vas spomnili tudi na številne ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, ki jih najdete tudi na spletni strani www.mozaikpodjetnih.si. Mozaik podjetnih ponuja ugodnosti in prihranke, ki hitro presežejo višino članarine zbornici. Uporabite še spletno platformo MojObrtnik.com, ki obrtnikom in podjetnikom omogoča sodobno prodajo izdelkov in storitev. Veselimo se vašega obiska na zbornici.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top