Novoletni podjetniški žur za člane zbornice

V četrtek, 15.12.2022 smo za člane organizirali NOVOLETNI PODJETNIŠKI ŽUR Z ALYO na katerem smo podelili priznanja Barjanec.

Priznanje Barjanec SENIOR je prejel: Matija Filipič, MATIC EMBALAŽA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. iz Ljubljane

Priznanje Barjanec SENIOR prejme bivši član Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, katerega obratovalnica oz. podjetje je bilo v tekočem ali preteklem letu aktivni član zbornice. Vsak član lahko pridobi tako priznanje samo enkrat. Za podelitev priznanja Barjanec SENIOR se upoštevajo merila, kot so urejenost obratovalnice, dolgoletni staž (od 10 let dalje) in uspešno izveden prenos podjetja na naslednike.

Priznanje Barjanec PREVZEMNIK je prejel: Luka Pleško, PLEŠKO CARS Podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o. iz Brezovice

Priznanje Barjanec PREVZEMNIK se podeli mlademu članu Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, ki je v tekočem letu dopolnil največ 35 let starosti in katerega obratovalnica oz. podjetje je v tekočem letu aktivni član zbornice. Vsak član lahko pridobi tako priznanje samo enkrat. Za podelitev priznanja Barjanec se upoštevajo merila, kot so urejenost obratovalnice,      dolgoletni staž prevzetega podjetja (od 10 let dalje), prevzemnik je v letu prejema priznanja zastopnik ali prokurist prevzetega podjetja s stažem vsaj 3 leta, uspešno izveden prenos podjetja na naslednike.

Priznanje Barjanec je prejel: Primož Petrič, MAPRI PROASFALT, gradbeništvo in vzdrževanje, d.o.o. iz Ljubljane

Priznanje Barjanec lahko prejme samostojni podjetnik ali zakoniti zastopnik podjetja, če je ali je bil v tekočem ali preteklem letu aktivni član ali zakoniti zastopnik pravne osebe, ki je članica zbornice. Vsak član lahko pridobi tako priznanje samo enkrat. Za podelitev priznanja Barjanec se upoštevajo merila, kot so urejenost obratovalnice, ugled obrtnika, dolgoletni staž – od 10 let naprej, in aktivno delovanje v širši skupnosti.

Prireditev je vodila Manca Dlinar. Za umetniške vložke na prireditvi so poskrbeli mladi glasbeniki Pihalnega kvarteta Godbe Dobrova – Polhov Gradec. Pop pevka Alya je nadaljevala zabavo pozno v noč.

Podjetniško srečanje z družinami na Setnici tudi letos uspelo

V nedeljo, 12. junija letos smo se obrtniki in podjetniki z družinami že sedemindvajsetič po vrsti srečali na Setnici pod Polhograjsko Grmado. Lepo vreme je tudi tokrat privabilo številne pohodnike in udeležence srečanja. Zbrane je nagovoril in jim izrekel dobrodošlico Tilen Petrič, predsednik OOZ Ljubljana Vič ter Fran Setnikar, župan Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vsi udeleženci so prejeli pohodniško majico z imeni sponzorjev in malico. Za prijetno razpoloženje je poskrbel Ansambel Kvinta.

 

Imena sponzorjev razporejena glede na višino sponzorskega prispevka in po abecedi:

1. OVEN SET, proizvodnja, trženje in storitve, d.o.o. iz Ljubljane
2. ŠPAN podjetje za proizvodnjo, trgovino, servis in transport d.o.o. iz Brezovice pri Ljubljani
3. F. LESKOVEC, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o. iz Šentjošta nad Horjulom
4. KOTAL TRADE, Podjetje za servis, trgovino in storitve, d.o.o., iz Ljubljane
5. OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
6. GOSTILNA »PRI GORJANCU» Rok Kanc s.p. iz Ljubljane
7. PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o. iz Brezovice pri Ljubljani
8. SCHWARZMANN, projektiranje, proizvodnja in montaža objektov, d.o.o. iz Polhovega Gradca
9. KOPRIVEC FRANC S.P. servis in inštalacije plinskih in vodovodnih naprav ter elektroinštalacije iz Polhovega Gradca
10. KOVINOSTRUGARSTVO MATJAŽ OVEN S.P. iz Dobrove
11. MIZARSTVO STRGAR, PROJEKTIRANJE, IZDELAVA IN MONTAŽA, d.o.o. iz Škofljice
12. PIGO, trgovina in osebne storitve, d.o.o. iz Škofljice
13. SPLOŠNO KOVAŠTVO OBLAK LEOPOLD S.P. iz Šentjošta nad Horjulom
14. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV
15. PREVOZ STVARI ROMAN KRALJ S.P. iz Dobrove
16. KONSTRUKCIJE KOGOVŠEK Inženiring, proizvodnja, storitve d.o.o. iz Dobrove
17. GLASCO, podjetje za steklarstvo, ključavničarstvo, trgovino in transport, d.o.o. iz Lavrica
18. ŠVISK, KOVINARSTVO SIMON ŠVIGELJ S.P. iz Preserja
19. AVTOMOJSTER d.o.o., Trgovina in storitve in Ljubljane
20. EVROMOJSTER, zaključna in montažna dela v gradbeništvu in trgovina d.o.o., iz Ljubljane
21. PREVOZ STVARI KRALJ BOJAN S.P. iz Brezovice pri Ljubljani
22. KLIMA NAPRAVE DOLINAR proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. iz Ljubljane
23. BISSON GRAFIK, trgovina in storitve, d.o.o. iz Ljubljane
24. BOŽNAR čebelarstvo d.o.o. iz Polhovega Gradca
25. DOLINŠEK TRANSPORT, gradbena mehanizacija, d.o.o. iz Ljubljane
26. EUROGARDEN trgovina in storitve d.o.o. iz Podsmreke
27. KOŽAG kovinska galanterija in obrtne storitve, d.o.o. iz Iga
28. MAPRI PROASFALT, gradbeništvo in vzdrževanje, d.o.o. iz Ljubljane
29. MATIC EMBALAŽA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. iz Ljubljane
30. MIZARSTVO ANDREJ LAVKA notranja oprema, trgovina, inženiring d.o.o. iz Škofljice
31. MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
32. PERI storitve d.o.o. iz Ljubljane
33. PLASTIKA TRČEK proizvodnja in trgovina d.o.o. iz Ljubljane
34. PLEVNIK inženiring in proizvodnja, d.o.o. iz Podsmreke
35. POHIŠTVENO MIZARSTVO DUŠAN LAVKA S.P. iz Škofljice
36. ROHA, finančno in računovodsko svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane
37. RPS Računalniško podprti sistemi za inženiring in proizvodnjo d.o.o. iz Ljubljane
38. SATKO podjetje za trgovanje na debelo in drobno z mešanim blagom d.o.o. iz Ljubljane
39. S3C podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o., iz Ljubljane
40. Storitve z lahko in težko gradbeno mehanizacijo DOLENEC ZDENKO S.P. iz Polhovega Gradca,
41. TIPTEH d.o.o., zastopanje in distribucija iz Ljubljane
42. Zaključna dela v gradbeništvu IGOR ZUPANČIČ S.P. iz Škofljice
43. Knjigoveštvo Tina Češnovar s.p. iz Dobrove

Vsem sponzorjem se prav lepo zahvaljujemo.

AKTUALNI OREHI IN OPOZORILA PODJETNIKOM (MSP) PRED ZAKLJUČKOM POSLOVNEGA LETA IN PREDLAGANE SPREMEMBAH DAVČNE ZAKONODAJE

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič vabi na seminar:

 Termin: 5. januar 2021 ob 9:00 do 12:30
V kolikor bodo razmere dopuščale, bo seminar izveden v živo v veliki dvorani na OOZ Ljubljana Vič oziroma tudi preko aplikacije ZOOM.

PRIJAVA NA SEMINAR
VSEBINA:

Na seminarju bomo pojasnili, katere so glavne novosti, ki stopijo v veljavo, ter na kaj je potrebno paziti pri upoštevanju le-teh.
Pred vrati so spremembe na področju obdavčitve fizičnih oseb (dohodnina) ter na področju davka od dohodkov pravnih oseb.
Predvidena obravnava predloga novele o dohodnini je 16.12.2021, obetajo se spremembe predloga, medtem ko so spremembe in dopolnitve zakona o davku od dohodkov pravnih oseb že sprejete – stopile bodo v veljavo z letom 2022.
Po novem letu  čakajo davčne zavezance mnoge obveznosti, tako  poročanja o izplačanih dohodkih, uveljavljanje olajšav, pred vrati bodo optimiziranja, izračuni za sestavo letnih obračunov davka od dohodkov iz dejavnosti in davka od dohodkov pravnih oseb.
Obračuni se niso  bistveno spremenili, opozorili pa bomo na vpliv davčne osnove po PKP pomočeh, vračanja sredstev, upoštevanje olajšav, itd .

Seminar bo vodila naša članica OZS, Simona Štravs univ.dipl.prav, davčna svetovalka ZDSS.

PRIJAVA NA SEMINAR

Cena posamezne delavnice znaša 100 EUR (brez DDV), cena za naše člane znaša 50 EUR (brez DDV).

 

Dodatne informacije:
OOZ Ljubljana Vič
tel: 01 200 52 50
gsm: 051 698 000
info@ooz-ljvic.si

 

PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI RAČUN IN OBRAČUN DDPO

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič vabi na seminar:

Termin: petek, 14. januar 2022 od 9.00 do 11.30 ure.

Lokacija: ZOOM
Program seminarja:

  1. Popis sredstev in vpliv na ODDPO
  2. Vpliv korona zakonodaje na računovodske izkaze in ODDPO
  3. Pregled davčno priznanih odhodkov in vpliv na davčno osnovo
  4. Davčna izguba in davčne olajšave in vpliv na davčno osnovo
  5. Odgovori na vprašanja

Z nami bo Ida Kavčič univ. dipl.ekon., spec.posl.ekon.

PRIJAVA NA SEMINAR

Cena posamezne delavnice znaša 100 EUR (brez DDV), cena za naše člane znaša 50 EUR (brez DDV).

 

Dodatne informacije:
OOZ Ljubljana Vič
tel: 01 200 52 50
gsm: 051 698 000
info@ooz-ljvic.si

 

Obiskal nas je Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo Republike Slovenije

Konec novembra 2021 je obrtnike in podjetnike OOZ Ljubljana Vič obiskal Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo Republike Slovenije. Srečanje je spadalo v sklop podjetniškega zajtrka. Minister je uvodoma predstavil podatke o uspešnosti investicijskega cikla, ki ga je država pospešila v odgovor na krizo zaradi COVID-19. Predstavil je potek prenove železniške proge od Ljubljane do Borovnice, napovedal skorajšnji začetek gradnje nove glavne postaje Emonika in še mnogo projektov.

Minister se je strinjal z mnenji obrtnikov in podjetnikov, ki od državne politike pričakujemo, da nam pomaga v smislu čim manj birokratskih in drugih obveznosti. Z njimi se soočamo tudi pri širitvi proizvodnje. Obrtniki in podjetniki si želimo več obrtnih con in manj birokracije in s tem povezanih stroškov pri gradnji naših obratovalnic.
Minister je predstavil ovire pri pridobivanju ustreznih soglasij in dovoljenj, ki zavirajo tudi velike državne projekte.

Obrtniki in podjetniki so izpostavili tudi problem podražitve materialov in energije, ki je presenetil številne izmed nas. Potrebne bodo nove investicije v proizvodnjo in distribucijo električne energije v bližnji prihodnosti.

Udeleženci so predlagali, da ministrstvo zagotovi revizijo nature 2000, ki je zastavljena preveč na široko in ovira razvoj Slovenije. Minister je udeležence seznanil tudi z novostmi pri plačilu cestnin. Za zaključek je obrtnikom in podjetnikov zagotovil odločnega zagovornika gospodarstva tudi v prihodnje.

 

mag. Peter Grabner, sekretar

Novoletni nagovor predsednika

Spoštovani obrtniki in podjetniki!

Leto, ki se izteka si bomo člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič zapomnili po praznovanju 45-letnice organiziranega združevanja. Številni člani ste se odzvali našemu povabilu in skupaj z nami praznovali ta lep jubilej obrti in podjetništva. Leto 2021 je bilo močno zaznamovano z epidemijo COVID-19. Obrtniki in podjetniki si ga bomo zapomnili tudi po letu omejitev in gospodarskih negotovosti, po višanju cen energentom, po rasti poslovanja in po pomanjkanju delavcev za številne panoge. Kljub odrekanjem in epidemiološkim oviram, smo z vašim sodelovanjem na zbornici opravili veliko svetovalnih dogodkov in članom pomagali, kolikor je bilo mogoče.

V teh omejenih in težkih časih za naša podjetja, smo na zbornici dosegli zadovoljive rezultate na področju svetovanja našim članom. Želimo si večjega obiska na dogodkih in tečajih izobraževanja in seminarjev za člane in naše zaposlene, kajti nova znanja so pomembna in potrebna za razvoj podjetja in za osebnostno rast. Tudi ob družabnikih srečanjih in dogodkih smo se obrtniki in podjetniki naše zbornice uspeli v tem letu srečati: v naravi ob pohodu na Grmado z zaključnim srečanjem na Setnici, v jeseni pa smo se srečali na slavnostni akademiji ob 45-letnici zbornice na Brdu pri Kranju, najmlajše pa je obiskal Miklavž v času prednovoletnih obdarovanj otrok.

Danes vidimo, kako je pomembno, da imamo trdno organizacijo, da držimo skupaj in si pomagamo. Preizkušnje in krize nas učijo, kako je pomembno, da povezani pripadamo svojemu stanu. Veliko vas je spoznalo, da je zbornica v krizi še bolj potrebna. Kljub težavam zaradi epidemije in zapiranju ustanov, zapiranju obratovalnic, je zbornica in zaposleni na OOZ Ljubljana Vič delala in bila na razpolago vsem, ki so potrebovali kakršnokoli informacijo ali pomoč. Zavedamo se, da je v krizi zbornica v veliko oporo in pomoč, prvi in pravi vir uradnih informacij, ki nujno potrebujemo, da premagamo to zdravstveno krizo.

V času epidemije smo na zbornici pokazali svojo zavzetost in razdelili več kot 470.000 zaščitnih mask, ki jih je država namenila za preprečevanje širjenja epidemije v gospodarstvu. V prostorih zbornice smo organizirali več kot 4.000 hitrih testiranj za člane obrtnike in podjetnike ter njihove zaposlene. Poskrbeli smo za sprotno informiranje svojih članov in svetovali v najbolj težkih situacijah.

Na zbornici članom nudimo brezplačno strokovno svetovanje, storitev SPOT točke (e-VEM), ki v času epidemije poteka v polnem obsegu. Tudi v tem času potekajo tečaji tujih jezikov in seminarji, ki jih organiziramo tudi preko videokonferenčne povezave. Na zbornici smo poskrbeli za ugodne kratkoročne kredite, ki jih lahko člani najamete pri dveh bankah. Za člane smo izpogajali zares ugodno storitev medicine dela za vaše zaposlene. Člani lahko izkoristite tudi številne prihranke v okviru kartice Mozaik podjetnih.

Ob veliki angažiranosti naše zbornice in krovne OZS smo skupaj z vami že veliko dosegli. Številni odmevni dosežki obrtno-podjetniškega zborničnega sistema so v epidemiji omogočili preživetje številnim obrtnikov in podjetnikom. Možnost dela s krajšim delovnim časom in koriščenje subvencije države, za pravne subjekte, ki so imeli omejitve pri poslovanju in izpad dohodka, ter subvencija za čakanje na delo, temeljni dohodek za samozaposlene in oprostitev plačila prispevkov, bolniško nadomestilo za delavce v breme ZZZS, povrnitev nadomestila plače delodajalcu, če je bil delavec v karanteni in odlog kreditnih obveznosti so bili plod številnih pogajanj z državno upravo.

Letos jeseni smo z vašim sodelovanjem zopet organizirali strokovno ekskurzijo, vsak petek smo vas sprejeli na podjetniškem zajtrku, kjer razpravljamo o aktualnih temah. Vsakemu članu pomagamo na številnih področjih kot so mreženje in iskanje novih strank ter kako se spoprijeti z izzivi sodobnega digitalnega poslovanja. Za vas bomo tudi v prihodnje izdajali revijo Naša pot s strokovnimi vsebinami ter pravnimi in računovodskimi informacijami. V rubriki Naši obrtniki bomo vas in vaše uspešno podjetje brezplačno predstavili. Ne pozabite na brezplačne male oglase, kjer imate vedno možnost oglaševanja in poglejte si tedenske aktualne novice po elektronski pošti. Vabimo vas, da se vpišete v bazo ponudnikov »Naši člani medsebojno poslujemo«.
Verjamem da se bodo zdravstvene razmere umirile in nam bo prihodnje leto omogočalo, da se ponovno snidemo na Setnici, konec leta pa na podelitvi priznanja Barjanec.

Spoštovane obrtnice in obrtniki, podjetnice, podjetniki. Iskrena hvala, ker nas podpirate, potrudili se bomo, da Vam bomo v vseh situacijah strokovno in kvalitetno pomagali.

Vi in Vaše družine, Vaši zaposleni in Vaši poslovni partnerji, ostanite čili in zdravi.

Želim vam mirne in vesele Božične praznike ter zdravo in uspehov polno prihajajoče leto 2022!

Jernej Dolinar

 

 

ČLANI OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE LJUBLJANA VIČ PRAZNUJEMO 45-LETNICO ZDRUŽEVANJA

Za viške obrtnike in podjetnike je bil 11. oktober 2021 prav poseben dan. Na ta dan se je več kot 280 obrtnikov in podjetnikov ter njihovih življenjskih spremljevalcev udeležilo slavnostne akademije v čast 45-letnici uspešnega združevanja obrtnikov in podjetnikov Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič. Tokrat smo slavnostno akademijo organizirali v prelepem okolju Kongresnega centra Brdo pri Kranju.

Obrt in malo gospodarstvo na območju sedanje Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič imata svoje korenine daleč v zgodovini naših prednikov. Mostiščar je naš vzornik, ki s svojim marljivim delom še vedno predstavlja simbol uspešnega, delavnega ter vztrajnega obrtnika in podjetnika.

Neprestane nevarnosti in izzivi so botrovale, da so se obrtniki in podjetniki v zgodovini povezovali. Zato smo 1976 leta ustanovili obrtno združenje. Danes je Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič samostojna strokovno – poslovna organizacija, trden člen obrtno-podjetniškega zborničnega sistema v Republiki Sloveniji, ki članom nudi številne ugodnosti za članstvo.

Številne aktivnosti zbornice služijo članstvu za lažje poslovanje in premagovanje ovir. Petkovi podjetniški zajtrki dajejo znanje in povezujejo člane med seboj. Številna izobraževanja za podjetnike in njihove sodelavce dvigujejo kvaliteto izdelkov in storitev. Povezani v mrežo medsebojno sodelujemo in se bogatimo. Polni vtisov se udeleženci slavnostne akademije spominjamo skupaj prehojene obrtniške in podjetniške poti ter lepega srečanja s kolegi in poslovnimi partnerji. Skupaj se veselimo jubileja naše organizacije in številnih jubileje, ki so jih člani z marljivim in trdim delom zaslužili v svojih delavnicah, pisarnah in drugod.

Udeležence slavnostne akademije je z uvodnim nagovorom pozdravil predsednik Jernej Dolinar. Govornik na prireditvi je bil poslanec Državnega zbora RS, gospod Jožef Horvat. Ker je bil to praznik obrtnikov, je zbranim spregovoril tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh. S svojim obiskom nas je tokrat počastil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, gospod Zdravko Počivalšek, ki je v slavnostnem nagovoru poudaril velik pomen obrtnikov in podjetnikov k blaginji Slovenije. Zato je ministrstvo trdno odločeno v bližnji prihodnosti tudi finančno podpreti razvojne projekte obrtnikov in podjetnikov na različnih področjih ciljnih politik. Udeležencem je predstavil tudi višino predvidenih sredstev za posamezne razvojen ukrepe, ki jih lahko preko razpisov pričakujemo že v začetku prihodnjega leta.

Vabilu na praznovanje so se odzvali tudi župan Občine Horjul, Janko Prebil, župan Občine Dobrova – Polhov Gradec, Franc Setnikar in župan Občine Ig, Janez Cimperman. Tudi poslanec Jožef Horvat, je pred številnimi zbranimi udeleženci na slavnostni akademiji izrazil svojo naklonjenost obrtnikom in malim podjetnikom ter jih spodbudil, naj zaupajo v svoj optimizem in svojo sposobnost. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh je v nagovoru poudaril pomen obrtno-podjetniškega zborničnega združevanja. Poudaril je številne izzive, ki smo jim priča v sedanjem času in obljubil neomajen boj proti kakršnimkoli političnim težnjam po nacionalizaciji premoženja obrtnikov in podjetnikov, ki so si jih določene politične sile v Sloveniji postavile za svoj cilj. Čestital je viškim obrtnikom za jubilej in štirim nagrajencem izročil posebno priznanje Bronasti ključ, enemu nagrajencu je izročil posebno priznanje Srebrni ključ in enemu posebno priznanje Zlati ključ. Območna obrtno-podjetniška zbornica pa je prejela posebno priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič Jernej Dolinar se je zahvalil vsem članom, da so ostali povezani v viški obrtno-podjetniški zbornici. Predstavil je 45-letno zgodovino združevanja obrtnikov in podjetnikov na Viču. »Obrtniki in podjetniki danes želimo, da se bi več mladih odločalo za obrtne poklice. Želimo vzgojiti naslednike naših podjetij, ki bodo z veseljem nadaljevali delo v naših obratovalnicah. Veselimo se naše 45-letne uspešne dediščine in upamo, da bodo tudi mladi rodovi preko zbornice še naprej ustvarjali politiko zaščite obrtnikov in podjetnikov.« Poudaril je pomen ohranitve skupne organiziranosti in predstavil aktivnosti, ki jih za svoje člane izvajamo na zbornici. Ob koncu se je predsednik zahvalil vsem članom in drugim navzočim, da spodbujajo delo zbornice, ter vsem članom ob jubileju, 45-letnici iskreno čestital.

V bogatem kulturnem programu v Dvorani Grandis Kongresnega centra Brdo pri Kranju so nastopili Glasbena skupina ČUKI, Ivan Hudnik, humorist Boštjan Meglič- POŠTAR PEŠKA in povezovalka Jasna Kuljaj. Po zaključku uradnega dela prireditve so se udeleženci ustavili na pogostitvi v preddverju, kjer je navzoče pozno v noč zabavala Glasbena skupina ČUKI ob sodelovanju Ivana Hudnika in Jasne Kuljaj.

 

mag. Peter Grabner, sekretar

Vse prejemnike priznanj in druge člane, ki se slavnostne akademije niste uspeli udeležili, predsednik g. Jernej Dolinar lepo vabi, da se zglasite na zbornici in prevzamete priznanje vsak petek po podjetniškem zajtrku.

 

Naši člani so se predstavili na 53. MOS v Celju

Na letošnjem 53. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki je potekal med 15. in 19. septembrom so se predstavili tudi člani naše zbornice na Viču. Med osrednjimi dogodki na sejmu je bila ulica obrti s predstavitvijo obrtnih poklicev, tradicionalno mednarodno poslovno srečanje, razstava ob 50-letnici revije Obrtnik podjetnik, obiskovalcem pa so bila na voljo tudi brezplačna svetovanja pravnikov in strokovnjakov OZS. Naši člani so se predstavili samostojno ali na skupnih razstavnih prostorih sekcije ali z drugimi razstavljavci.

Novoletna prireditev za otroke Srečanje z Miklavžem

Vse naše člane in pri njih zaposlene delavce, ki imajo manjše otroke, prisrčno vabimo na obisk praznične gledališke predstave in srečanja z Miklavžem.

Letos bodo obdarjeni otroci, ki so rojeni v letih od 2014 do vključno leta 2019.

Prireditev je namenjena otrokom članov zbornice in otrokom delavcev, ki so pri njih zaposleni. Vsak obrtnik – član Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, ki redno plačuje dodatno članarino ali prispevek OOZ Ljubljana Vič, je upravičen do brezplačne obdaritve največ petih otrok. Obdaritev več otrok ali obdaritev otrok, katerih starost ne ustreza zgornjemu pogoju, je možna za člane, ob pokritju ekonomske cene darila. Prijavnice moramo zbrati dovolj zgodaj, kajti prisrčne prireditve se vsako leto udeleži preko 300 otrok. Da bomo lahko organizirali čim boljšo prireditev, ki bo v veselje vam in vsem otrokom, vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na sedež OOZ Ljubljana Vič, najpozneje do 15. novembra 2021.

Vse člane vljudno vabimo, da si s sponzorskim prispevkom zagotovite objavljen svoj logotip na prireditvenem displeju in v reviji Naša pot. Iščemo tudi generalnega sponzorja prireditve. Svojo pripravljenost za sponzorstvo nam sporočite na tel. 01 200 52 50 ali e-pošto: info@ooz-ljvic.si.

Vljudno vabljeni!

Po letu premora smo letos zopet organizirali Dan obrtnikov in podjetnikov v Ljubljani

V četrtek, 9. septembra letos, smo že petič organizirali Dan obrtnikov in podjetnikov v Ljubljani. Tudi letošnja prireditev je potekala na odlični lokaciji na Stritarjevi ulici v neposredni bližini Tromostovja v Ljubljani. Na stojnicah so svoje izdelke in storitve predstavili obrtniki in podjetniki z Viča in Grosuplja. Številni mimoidoči so dobili priložnost podrobneje spoznati ponudbo obrtnikov in podjetnikov ali kupiti proizvode, ki so jih prodajali. Na stojnicah so se predstavili obrtniki in podjetniki s področja čebelarstva in izdelkov iz medu, mesnih izdelkov, fakultete ter predstavitev naše zbornice in izobraževanja tujih jezikov. Tudi letos smo dogodek organizirali v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, ki je omogočila podjetnikom še bolj ugodno predstavitev v mestnem središču. Udeleženci prireditve so bili zelo zadovoljni z odzivom meščanov in turistov.

mag. Peter Grabner, sekretar

Scroll to top