VSE KAR MORATE VEDETI O LETNEM DOPUSTU IN REGRESU

Pravica do letnega dopusta je temeljna socialna pravica inena pomembnejših pravic iz delovnega razmerja. Zasledimotrend naraščanja dolžine letnega dopusta gledano od njegovihzačetkov do današnjih dni. Na pomen in težo kaže strogain obsežna pravno formalna ureditev letnega dopusta v domačihin mednarodnih dokumentih.

Pravico do letnega dopusta je treba spoštovati tako s stranidelavca kot delodajalca, in sicer na tak način, da se doseženamen letnega dopusta. Namen bo dejansko dosežen, če gabo delavec lahko izkoristil v popolni distanci od delovnih obveznostiin na način, ki si ga bo sam izbral.

Ne moremo zanikati, da imamo pravico do letnega dopustain regresa dobro urejeno, potrebujemo pa še nekaj časa,da bomo absorbirali evropsko zakonodajo in obsežno sodnoprakso Sodišča ES.

Vabljeni na seminar v sklopu katerega bomo strnjeno prikazalivse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu. Kersodne prakse na tem področju ni veliko, so dodana vrednostseminarja praktični primeri ter konkretni odgovori na praktičnavprašanja, katerih ne najdemo v zakonu.

Vsebina seminarja:
A:
• Kako določamo minimalno trajanje letnega dopusta delavca?
• Po katerih kriterijih določamo dodatne dni letnega dopusta?
• Do kdaj mora delodajalec delavce obvestiti o odmeri letnega dopusta, če se pri njem zaposlijo po 31. marcu?
• Koliko dni letnega dopusta pripada delavcu, v kolikor mu delodajalec ne izda obvestila o odmeri?
• Ima delavec zoper obvestilo o odmeri kakšno pravno sredstvo?
• Lahko delodajalec regres izplača v bonih?
• Do kdaj mora delodajalec delavcem izplačati regres, če se pri njem zaposlijo po 1. juliju?
• Je možna izvršba delavčevega upnika na regres?
• Kako delodajalec izračuna sorazmerni del dopusta in regresa? Se štejejo dopolnjeni meseci?
• Je pri sorazmernem delu letnega dopusta potrebno izdati novo obvestilo o odmeri letnega dopusta?
• Kako delodajalec določi trajanje letnega dopusta pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas, pri kateri datum izteka pogodbe ni določen?
• Kako delodajalec odmeri letni dopust pri delu s krajšim delovnim časom?
• Kako izrabljajo letni dopust delavci, katerih delovni čas je neenakomerno prerazporejen?
• Je dovoljena izraba letnega dopusta za pokrivanje manjka ur?
• Lahko delodajalec delavca pošlje na dopust, ker nima dela?
• Lahko delodajalec delavcem omeji prenos letnega dopusta v naslednje koledarsko leto?
• Lahko delodajalec od delavca zahteva prekinitev letnega dopusta?
• Kdaj delavcu pripada nadomestilo za neizrabljen letni dopust?
• Lahko delavec in delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi zaradi izrabe letnega dopusta?
• Kaj v primeru, ko delavec izrabi preveč letnega dopusta in dobi preveč regresa?
• Je mogoča izraba letnega dopusta med čakanjem na delo?

B: Odgovori na vprašanja ter diskusija

Termin: ponedeljek, 16.3.2020 9:00 do 12.15 ure
Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor

Cena delavnice znaša 90 EVR (brez DDV), cena za člane OOZ
Ljubljana Vič znaša 45 EVR (brez DDV).

Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodjaSvetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniškizbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjihšolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnihin znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja.

Prijava na seminar

Podrobnosti

Začetek

16 marca, 2020 - 9:00 dop

Konec

12:15 pop

Kategorija dogodka

Seminar

Scroll to top