PET KORAKOV OD ŽIVOTARJENJA DO STABILNEGA POSLA

Na tej delavnici bomo udeležencem, samostojnim podjetnikom,pomagali vstopiti v podjetniško miselnost in jih opremiliz veščinami, potrebnimi za iskanje novih strank. Udeležencibodo ob pomoči mentorja vsak zase začrtali, kaj lahko ponudijostrankam, spoznali proces pridobitve novega posla, pripraviliprodajno pismo in nagovorili svoje prve stranke.

Vsebina delavnice:

KAJ BI LAHKO BIL MOJ PRODUKT ALI STORITEV
Vsak samostojni podjetnik ima določena znanja ali spretnosti,ki jih lahko trži. Pomagali bomo prepoznati, kakšni konkretniprodukti ali storitve lahko nastanejo. Spoznali bomo osnoveanalize trga in našli priložnosti, okrog katerih lahko zgradimoposel.

KAKO SI POSTAVITI CENO IN UPRAVLJATI S STROŠKI
Pripravili bomo realno analizo mesečnih stroškov. Na podlagitega bo vsak posameznik določil ceno na podlagi katere lahkoprodaja svoj produkt ali storitev. Naučili se bomo izdelati projekcijodenarnega toka in na podlagi tega načrtovati prodajo.

IZDELAVA PRODAJNEGA PISMA/PONUDBE
Prikazali bomo izdelavo prodajnega pisma in ponudbe napodlagi katere bodo udeleženci pripravili osnutek svojegaprodajnega pisma oziroma ponudbe. Skupaj se bomo naučiliKateri so ključni elementi prodajnih pisem in kako tovrstnobesedilo preoblikovati za različne ciljne skupine ali različneprodajne kanale.

KAKO PREPRIČATI V NAKUP
Spoznali bomo prodajni proces in vse korake, ki jih je potrebnonarediti od takrat, ko kupec še ne ve za nas, do trenutka kose odloči za nakup. Dotaknili se bomo vseh najpomembnejšihvidikov prodaje: prodajnih sestankov, komunikacije s stranko1:1, kako najti ciljne stranke, kako pospešiti prodajo.

PODJETNIKOVA PROAKTIVNOST
Tudi če se podjetnik nauči vseh potrebnih korakov za pridobivanjeposla, je to premalo, če vanje ne vloži zadostne količinedela. Noben posel se ne bo zgodil sam od sebe, strankeje potrebno aktivno nagovarjati. Na delavnici bomo pogledalikonkretne napotke za samoiniciativnost, iznajdljivost in discipliniranodelo, ter si sestavili časovnico za razvoj svojegaposla.

Delavnica bo izvedena v 4. šolskih urah, po želji možno nadaljevanje.
Cena delavnice je 90,00€ (brez DDV), za naše člane 45,00€
(brez DDV). Rok prijave: 17.4.2020

Termin: ponedeljek, 20.4.2020 16:00 do 19.15 ure

Delavnico bosta vodila Tjaša Ban in Matija
Goljar, Ustvarjalnik, d.o.o., so.p., Pospeševalnik
mladinskega podjetništva

Prijava: https://bit.ly/3cCxcIz

Podrobnosti

Začetek

20 aprila, 2020 - 4:00 pop

Konec

7:15 pop

Cena

€45.00

Kategorija dogodka

Seminar

Scroll to top