GDPR in varstvo osebnih podatkov v računovodstvu z vzorci določil ter aktualno o davčnem nadzoru

Dne 25. maja 2018 se bo pri nas začela neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo na ravni celotne EU zaostrila pravila na področju varstva osebnih podatkov in na nacionalni ravni nadomestila trenutno veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar v podjetjih povzroča strah in pogoste napačne razlage.

GDPR bo prinesel še največ sprememb prav v manjša podjetja, saj sedaj veljavni ZVOP-1 velik del obveznosti nalaga le podjetjem z večjim številom zaposlenih, ki so zato na uveljavitev
GDPR bolj pripravljena. Po 25. maju 2018 pa bodo obveznosti manjših in večjih podjetjih na področju varstva osebnih podatkov v večji meri izenačene.

Na seminarju vam bomo prestavili vsa področja in vprašanja, v katera GDRP posega (pridobivanje, dostop, vpogled, uporaba in arhiviranje osebnih podatkov), na način, da boste dobili
jasno sliko o vseh obveznostih, ki jih GDPR nalaga po uveljavitvi.

Na našem seminarju boste izvedeli :

1. kaj morate na področju osebnih podatkov nujno urediti
do 25. maja 2018, da zmanjšate neskladnost s predpisi
(ZVOP-1, GDPR, Zakon o varstvu arhivskega in dokumentarnega
gradiva)

2. kaj morate vedeti o varstvu osebnih podatkov, če:
• obračunavate plače,
• obračunavate avtorske honorarje, podjemne pogodbe,
pogodbe za poslovodenje, prokuro, za začasno in
občasno delo upokojencev,
• uporabljate napotnice študentskih servisov
• imate sklenjene učne pogodbe s šolo (izobraževalno
inštitucijo) za vajence, dijake in študente na obvezni
praksi itd.
Predstavljeni bodo vzorci :
• določila pogodbe računovodskega servisa
• vzorec učinka tveganja
• vzorec evidence o zakonskih določbah pomembnih za obdelavo
osebnih podatkov v računovodstvu

TERMIN: 21.6.2018 od 9. ure, TRAJANJE 3 ure (180 min)
CENA: 90 EVR, za naše člane 45 EVR

Predavateljici:
Biserka Šubelj, univ.dipl.ekonomist, davčna svetovalka ZDSS Simona Štravs, univ.dipl.prav., davčna svetovalka ZDSS , Aktualno o davčnem nadzoru.

Podrobnosti

Začetek

21 junija, 2018 - 9:00 dop

Konec

12:00 pop

Cena

€90.00

Kategorija dogodka

Seminar

Scroll to top